Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Utvärdera dig själv och ditt beslut

15.2. Utvärdera ditt rekryteringsbeslut

För att få veta om dina metoder och beräkningar fått den effekt som varit avsikten från början måste du göra någon form av uppföljning. I rekryteringssammanhang är det som jag tidigare nämnt svårare än du kanske först tror. Arbetsuppgifter förändras, organisationer förändras, marknaden förändras o.s.v. Det finns många skäl till att det problem du ville lösa med en rekrytering för ett år sedan kan ha ändrat skepnad helt.

Hur gör du då för att avgöra om ditt beslut varit bra? Om förändringarna är för stora blir det svårt. Om det händer dig får du bara hoppas att den du sökte i första hand passar bra även under de nya förhållandena. Chanserna att så är fallet är trots allt större med en bra rekrytering. Om förändringarna istället varit innanför ramarna för vad du tycker att du räknat med finns det framför andra tre nivåer du kan göra din utvärdering på. Eftersom nivåernas perspektiv föredras av olika typer av yrkesmänniskor får de sina namn därefter.

Företagsledarens nivå

Om du har fattat ditt beslut på ordentliga underlag där du räknat, analyserat och planerat, återkommer du vid ett senare tillfälle för att se om resultatet blivit som du tänkt. Du ställer helt enkelt kostnader och intäkter mot varandra. Om inga påverkande externa förändringar har inträffat kan rekryteringen bedömas som bra eller dålig på grundval av det ekonomiska resultatet. Plus betyder bra och minus betyder dåligt. Men det är just den externa påverkan som är problemet. Du kommer inte ifrån det faktum att medarbetarens bra eller dåliga resultat kan bero på sådant som inte har med medarbetarens prestationer att göra. Konjunkturförändringar, maskintrassel, kvalitetsbrister i material, samarbete internt, ledarskap o.s.v.

Konsultens nivå

Om du istället har fattat ditt beslut efter att ha gjort noggranna utvärderingar av vilka urvalsmetoder och rekryteringsstrategier du anser fungerar bäst, återkommer du för att se att de fungerade som det var tänkt. Om kandidaten visar upp just de resultat och de beteendemönster du velat förutspå inför rekryteringen är ditt beslut bra. Utvärderingen av ett enskilt fall skänker inte så mycket säkerhet om metodernas förmåga att förutspå bra arbete i allmänhet, men om du upprepar utvärderingen många gånger kan du börja se mönster. Du kan också jämföra med vad andra påstår och säger sig ha kommit fram till. En svårighet du stöter på även här är att det kan ske många snabba förändringar i arbetsmiljön som påverkar medarbetarens beteende och resultat.

Praktikerns nivå

Om du istället är en operativ ledare kan du oftast inte tillåta dig att göra annat än det bästa du kan av situationen. Vad som än händer, positivt eller negativt, gäller det att få arbetet att fungera. Genom att ta väl om hand om den nya medarbetaren och sätta in konstruktiva insatser när det behövs, påverkar du resultatet aktivt. Flyter arbetet på med de insatser du gör är resultatet positivt. Räcker det inte är det negativt. Det speciella med den här nivån är att du som utvärderar samtidigt ingriper aktivt i resultatet och att förändringar inte påverkar ditt sätt att utvärdera.

Kombinationen

Räkna på kostnader och intäkter, satsa på rätt urvalsmetoder och gör ditt bästa för att göra rekryteringen lyckad i verkligheten. Utvärdera därefter på flera nivåer. Gick kalkylen ihop? Rekryterade jag rätt person? Kan jag agera för att förbättra resultatet efteråt? Och lägg till: Vad fanns det för externa och interna faktorer som påverkade resultatet?

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Utvärdering
Utvärdera din insats
Utvärdera rekryteringsbeslut

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun