Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Hur du hittar rätt urvalsmetoder

2.9. Sammanfattning urvalsmetoder

Det finns en röd tråd genom hela diskussionen om vilka urvalsmetoder som ger bäst prognosförmåga när du rekryterar. Du måste dels välja rätt metoder och dels använda dem rätt. Det räcker alltså inte med att bara sätta ihop en trovärdig rekryteringsplan på papper. Du måste också kunna genomföra den utan att göra avkall på kvalitén i utförandet.

Du kan inte se de enskilda urvalsmetoderna som frikopplade från varandra. De måste hänga ihop med en större strategi där de tillsammans ger ett lyckat resultat. Lika viktigt eller till och med viktigare är det att det arbete som pågår runt omkring själva urvalsmetoderna fungerar bra. När du skapar en beskrivning av det arbete som utgör mallen för din framtida medarbetare kan du redan där göra resten av rekryteringen svår att genomföra. Arbetsbeskrivningen måste dels vara anpassad till vad som är möjligt för någon att klara och dels beskriva det arbete du verkligen vill få utfört. Blir det fel här kommer annonser, intervjuer och allt annat du gör peka åt fel håll.

Innan vi lämnar diskussionen om urvalsmetoder ska vi gå igenom vad det innebär att använda sig av standardiserade test. Anledningen till att den diskussionen fått ett eget kapitel är att det finns mycket att säga om testanvändning och att jag en gång för alla vill göra det tillgängligt för dig att förstå vad det innebär att arbeta med tester. Du kanske inte kommer att göra det själv, men det är inte omöjligt att du kommer att stöta på personer som vill hjälpa dig med din rekrytering via tester. Då är det en fördel om du kan ställa rätt frågor. I slutet av nästa kapitel finns också en tabell som sammanfattar det som sagts om urvalsmetoder genom båda kapitlen.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?
Rätt urvalsmetoder
Skolbetyg och studieresultat
Arbetsbetyg
Ostrukturerade intervjuer
Beteendeobservationer
Självbiografiska data
Referenser
Provanställning
Sammanfattning urvalsmetoder

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun