Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Hur du hittar rätt urvalsmetoder

2.7. Referenser

Ett ständigt problem när du väljer att ta kontakt med en referensperson är att du inte har en aning om vem du får tala med. Den du ska intervjua för att få ett objektivt omdöme om en kandidat kan i västa fall vara kandidatens bästa kompis. Och även om du kan undvika ett sådant bottennapp riskerar du ändå att den tidigare chefen/kollegan kanske tycker att en hjälpande hand och ett överdrivet positivt omdöme är rätt att ge. Ytterligare ett problem för värdet av en referens är att du sällan får prata med någon från den nuvarande arbetsplatsen, vilket skulle var det mest meningsfulla.

Sett ur det perspektivet kan ditt arbete med att ta referenser få ett lågt prognosvärde. Men du kan med framgång använda dig av referenser om du bara gör det på rätt sätt. Rätt sätt betyder att du ställer krav på vem du ska få tala med och att du också vågar vara krävande under utfrågningen. En nuvarande chef är av högsta värde, men inte sällan en metod med tråkiga konsekvenser. Du kan i alla fall alltid fråga om det går att ordna. Ett annat sätt är att du kontaktar tidigare arbetsgivare på egen hand. Det spelar ingen roll om din kandidat angett den chefen som referens eller ej. Vill du höja prognosvärdet är det så du får arbeta.

Det vanliga är att du som rekryterar tar kontakt med referensen efter en intervju. Men du kan också göra det innan. Då får du ytterligare bra underlag för intervjun. Det finns en hel del information som en referens kan ge dig, men som du har svårt att få på annat sätt och som kan vara bra att veta innan du lägger ner för mycket tid. Du kan t.ex. få veta att kandidaten ständigt missar möten, är dålig på att passa tider, är sjuk varannan måndag och fredag, har svårt att samarbeta m.m. Oavsett om du ringer före eller efter, eller rent av träffar referensen personligen, gör du bäst i att arbeta strukturerat. Precis som när du genom för en vanlig anställningsintervju.

Det här höjer prognosförmågan:

1. Att du har fått riktiga uppgifter om tidigare arbetsinsatser, tidsangivelser och arbetsgivare.
2. Hur den fullständiga bilden av arbetsmiljö, arbetsuppgifter och villkor ser ut.
3. Stämma av med din kravbild och jämföra hur de tidigare prestationerna talar för att kandidaten kan klara arbetet du kan komma att erbjuda.

Förbered dig noggrant, prata med rätt person och räkna med att det du får veta är i första hand om det som kandidaten själv påstått är sant. Kom också ihåg att det är mot bakgrund av din kravbild som du ställer frågor om kandidaten. Klarar hon jobbet eller ej?

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?
Rätt urvalsmetoder
Skolbetyg och studieresultat
Arbetsbetyg
Ostrukturerade intervjuer
Beteendeobservationer
Självbiografiska data
Referenser
Provanställning
Sammanfattning urvalsmetoder

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun