Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Hur du hittar rätt urvalsmetoder

2.8. Provtjänstgöring

Jämfört med övriga urvalsmetoder innebär provanställningen helt andra fördelar och svårigheter. Den är givetvis ett utomordentligt tillfälle för dig att se hur kandidaten klarar sina arbetsuppgifter i verkligheten. Dessutom får du se hur samspelet med andra medarbetare fungerar och gott om tid att observera andra saker som påverkar din bedömning. Men trots fördelarna är det inte alltid helt enkelt för dig att dra slutgiltiga och korrekta slutsatser. Det finns några saker du blir tvungen att ta ha i åtanke.

Att tänka på vid provanställning:

• Det finns ingen mall som säger på vilken tid en kandidat ska finna sig till rätta på en ny arbetsplats. Går det dåligt måste du själv avgöra om det går så pass dåligt att du måste fatta det svåra beslutet om att rekryteringen misslyckats. Att känna dig motiverad att börja om efter att du lagt ner mycket tid och pengar är inte enkelt.

• Olika typer av befattningar och befattningar med olika krav bjuder olika svårigheter att bedöma när det går bra eller dåligt. Inte heller här kan du luta dig mot några fakta om hur lång tid det ska ta innan arbetet fungerar i den ena eller den andra befattningen.

• Om du konstaterar att det faktiskt går dåligt behöver det inte betyda att skulden hamnar på kandidaten. Du kanske måste lägga skulden för dåliga resultat på ditt eget introduktionsprogram (om du har ett). Det är ju inte kandidatens fel om du eller någon annan av dina medarbetare leder henne vilse.

• Även om rekryteringen är avklarad och platsen given, är det normalt att din kandidat känner en viss press när hon fortsatt står under observation. Samma dag du gör om provanställningen till fast kanske beteendet förändras positivt. Det kan förstås gälla det omvända också.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?
Rätt urvalsmetoder
Skolbetyg och studieresultat
Arbetsbetyg
Ostrukturerade intervjuer
Beteendeobservationer
Självbiografiska data
Referenser
Provanställning
Sammanfattning urvalsmetoder

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun