Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Hur du hittar rätt urvalsmetoder

2.5. Beteendeobservation och hemuppgifter

Idealet när du ska bedöma en kandidat vore att du fick se henne utföra arbetet du vill anställa för. Även om du sällan får den möjligheten (i vissa branscher kan det faktiskt fungera) kan du ändå försöka komma närmare den verkliga arbetssituationen. Beteendeobservationer och hemuppgifter är två metoder som försöker överbrygga avståndet mellan bedömningssituation och verklighet.

Några exempel på hur du kan göra:

• Du kan anordna rollspelsövningar där du återskapar en slags teaterföreställning kring avgörande moment som återkommer i arbetsuppgifterna kandidaten ska kunna hantera. Kandidaten och motspelarna får agera fullt ut som om det vore en verklig situation. Åskådare är den som ska bedöma om kompetens och beteende är det rätta. Bra organiserat, rätt uppgifter och med en strukturerad bedömning ger bra prognosförmåga. Det troliga är att du får anlita externa konsulter för att klara något liknande.

• Du kan låta kandidaten delta i ett verkligt grupparbete med de framtida medarbetarna. De får en gemensam uppgift att lösa som också är av den typ kandidaten stöter på under en eventuell anställning. Prognosvärdet påverkas som alltid av bedömarens förmåga och struktur. Även av hur kandidaten och medarbetarna kan arbeta på det sätt de vanligtvis är kapabla till.

• Genom att du bjuder in till ett seminarium eller en öppen diskussion kan du få tillfälle att se kandidaten i samspel med dina utvalda medarbetare. Du bjuder in de medarbetare som har den rätta kompetensen inom de områden du vill bekräfta kandidatens kunskaper på. Bedömaren kan själv vara deltagare eller titta på.

• Du kan ge kandidaten en hemuppgift att lösa och redovisa till nästa gång ni träffas. För att ge bra bedömningsunderlag ska uppgiften innehålla moment som visar prov på den typen av kunskap och kompetens du söker.

Fördelen med de här metoderna är att du får ett bedömningsunderlag för de kunskaper du eftersöker samtidigt som du konkret får se hur kandidaten beter sig bland andra människor. En tränad bedömare kan få ut stora mängder fakta om både begåvning, attityder och personlighet ur de här övningarna. Men det betyder inte att du kan luta dig tillbaka och rabbla upp spontana reflektioner över vad du ser som positivt och negativt. Prognosförmågan ökar i förhållande till hur standardiserad övningen och bedömningen är. D.v.s. att du bedömer bara det du bestämt på förhand. Häri ligger också svårigheten med de här metoderna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?
Rätt urvalsmetoder
Skolbetyg och studieresultat
Arbetsbetyg
Ostrukturerade intervjuer
Beteendeobservationer
Självbiografiska data
Referenser
Provanställning
Sammanfattning urvalsmetoder

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun