Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Telefonintervju

7.2. Tre tips inför telefonintervjun

• När du har bestämt dig för att ringa en kandidat för telefonintervju är det ett måste att först avtala en tid för det. Du vill på inga villkor inleda din relation med kandidaten genom att orsaka en pinsam situation. Det riskerar du att göra om du ringer på mobiltelefon eller under arbetstid och börjar ställa frågor. Ta först en försiktig kontakt och fråga när ni kan höras ostörda för en längre pratstund.

• Bli inte förvånad om får svårt att få tag på kandidaten. Kanske arbetar han för högtryck på sitt nuvarande jobb eller är en person som generellt rör sig mycket och sällan kan ta telefon. Gör rätt från början och undvik att jaga kandidater fram och tillbaks. Sätt dig istället ner och ring dem alla när du är (nästan) helt säker på att du inte får svar. Nästan alla människor har telefonsvarare eller vidarekoppling till någon som tar meddelanden. Meddela vart och när du vill bli uppringd för ett samtal som kommer att vara i ca 45 minuter.

• Ett annat sätt är att avtala tid via mail. Men då gäller det att du använder ditt sunda förnuft. Det är inte alls ovanligt att medarbetare och chefer läser varandras mail. Undvik att boka möten eller föra konversationer om vem du är och vad du vill om du inte är vet att adressen är ”säker”.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid
Telefonintervju
Tre tips inför telefonintervjun
Steg för steg
Första bedömning

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun