Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Telefonintervju

7.4. En första snabb bedömning

För att sätta igång ditt bedömningsarbete redan nu kan du göra en snabb översiktsbedömning. Den ersätter inte den stora och sammanfattande bedömning du gör längre fram, men den kan ändå ge dig en bra start. Du sätter din tankeverksamhet på rätt spår och kan i vissa fall få dig att inse att du är fel ute. Den här typen av snabbedömning kan du även använda när du t.ex. stöter på någon i farten som du överväger att be söka en tjänst. Håller du då en kortare diskussion om arbete och inställning kan det räcka för att ge dig en första kategorisering.

Steg 1 – hur långt stämmer kandidaten?

Börja med att se hur långt kandidaten kommer på skalan 1-7. Går han hela vägen har du en högt kvalificerad kandidat som täcker alla områden du kan önska.

1. Kandidaten gör sina uppgifter på rätt sätt
2. och gör det dessutom bra
3. och sköter sig
4. och är skicklig
5. och känner människorna på företaget och i branschen
6. och är en god ledare
7. och kan utveckla befintliga resurser till det bättre.

Gå nu vidare till steg 2 och placera in kandidaten i en av de tre kategorierna.

Steg 2 – vart placerar du kandidaten?

Håller inte måttet – Här placerar du den kandidat som har uppenbara problem att nå de mål han föresätter sig. Målsättningarna sätts upp på felaktiga slutsatser, saknar mening eller är helt orealistiska. Du kan också se att kandidaten helst själv vill slippa att sätta nivån på vad han gör. Gör ingen annan det blir heller inget gjort. I ledarposition kan han vara orättvis utan att själv märka det och favoriserar vissa medarbetare. Ställer dessutom motstridiga krav på sin omgivning. Har lågt intresse av att ifrågasätta det egna beteendet och bryr sig inte om att hans resultat är undermåniga.

Normal – Den här kandidaten bryr sig om sina målsättningar, men har inte 100 % rätt riktning för att nå dem. Du kan också se vissa problem att sätta rätt målnivå. Ibland blir målen för lågt satta och ibland för högt. Kandidaten accepterar sin omgivning och sina medarbetare som de är och ställer därför inte mer än medelmåttiga krav. Han vill gärna göra ett bra resultat, men blir inte nämnvärt sporrad av konkurrens eller jämförelser med andra.

Det lilla extra – Här hör de bästa kandidaterna hemma och ett av kännetecknen är just att de här kandidaterna vill tillhöra de bästa. En kandidat av den här kategorin har inga problem med att ge rikliga exempel på saker han åstadkommit, både i yrkesliv och privat. Han/hon präglas av realism, vilket uttrycker sig genom realistiska målsättningar och höga men rimliga förväntningar på andra medarbetare. Är alltid beredd på arbete och får andra att vara det också.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid
Telefonintervju
Tre tips inför telefonintervjun
Steg för steg
Första bedömning

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun