Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Telefonintervju

7.1. Telefonintervjun gallrar eller förbereder

Fördelarna med att använda sig av strukturerade telefonintervjuer vid rekryteringar är ofta stora. Här får du lära dig både nyttan och tekniken med att använda telefonintervjun som ett resurssnålt och effektivt extra filter för de kandidater du redan beslutat att kalla till anställningsintervju.

Största nyttan med telefonintervjun är utan tvekan att du snabbt kan ta reda på om det finns något som talar emot en kandidat. Du vill ju absolut inte spendera tid på att gå vidare med en kandidat som du är dömd att misslyckas med på förhand. Kandidaten kanske har ändrat sig och tappat intresset, men glider smickrad med i rekryteringen. Det kan också visa sig att han saknar de kvalifikationer du först tyckte dig se. Genom att du informerar lite ytterligare om arbetet och ditt företags önskemål kommer ni i så fall fram till att det inte är någon idé att gå vidare. Telefonintervjun kan i dessa och andra fall leda till att du och kandidaten i god tid kommer fram till att ni inte ska lägga ner mer tid på varandra.

En annan fördel med att du genomför en telefonintervju är att ni båda snabbare kommer förbi de första staplande stegen. När ni sedan träffas för den verkliga intervjun blir det första intrycket inte lika avgörande för hur ni skall se på varandra. Dessutom behöver ni inte treva er fram de första 5-20 minuterna.

För att du skall kunna dra nytta av fördelarna med telefonintervjun gäller det att du är väl förberedd och har en tydlig plan för vad du vill. Du har i ett tidigare kapitel sett att skillnaden i prognosförmåga på en väl strukturerad och en ostrukturerad anställningsintervju är mycket stor. Detsamma gäller för telefonintervjun. För att få en fullständig bild av den intervjuteknik du bäst använder när du genomför alla former av anställningsintervjuer bör du läsa både det här och de nästföljande kapitlen 8-13. Du får en bredare bild av tekniken om du gör det.

Arbetsbeskrivningen du har gjort är det underlag du behöver som bäst nu. Den innehåller beskrivningar på kritiska moment och målsättningar som du vill att din nya medarbetare ska klara. Det är genom att hålla dig till målsättningarna under den här inledande telefonintervjun kan du snabbt avgöra om det finns skäl att bromsa eller gå vidare med kandidaten.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid
Telefonintervju
Tre tips inför telefonintervjun
Steg för steg
Första bedömning

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun