Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Tänk strategiskt

17.1. Rekryteringen sker inte i ett vakuum

Dina goda ambitioner att hantera dina rekryteringar kan sträcka sig längre än till hur du rent praktiskt genomför dem. Du kan blanda de praktiska frågorna med resonemang på strategisk och organisatorisk nivå. Varje tid, epok, period eller konjunkturläge har sina omedelbara effekter som du har nytta av att ta hänsyn till. Håller du ett vakande öga på din omgivning och drar slutsatser om vad den kan komma att kräva av dig, ökar du dina möjligheter att stå redo när något händer.

I dagsläget, existerar ditt företag i ett samhälle med en väldigt hög förändringstakt. Teknik utvecklas och vänder upp och ner på arbetsmetoder och affärsidéer. Branscher exploderar och driver upp lönerna på dina medarbetare. Lågkonjunkturer får dina kunder att backa när tillgången på kompetent arbetskraft är som bäst. Ombytligheten hos dina medarbetare blir större och de byter jobb av skäl du inte trodde existerade. Förändringarna kommer ibland synliga på förhand, men oftast blir du nog överraskad. Även fast att du kanske inte borde ha blivit det.

Förändringstakten ställer speciella krav på dig och ditt företag. Du behöver förmågan att förändras med omvärlden. För att överleva måste du snabbt kunna förändra ditt företag för att klara omvärldens krav, men inte mer än att ditt företag fortfarande är samma företag som det var från början. Du måste klara förändringarna, men ändå lyckas behålla det som är företagets kärna. Ligger du steget efter kommer du hela tiden att få genomgå påtvingade förändringar och bli ledd av utvecklingen, istället för att leda den.

En av dina viktigaste medel för att hantera förändringens dynamik är en väl genomtänkt rekryteringsstrategi. När lagar, skatter, teknisk utveckling och branschens villkor förändras med 6-12 månaders intervaller kommer din personalomsättning att påverkas dramatiskt. Eller rättare sagt den måste påverkas och då är frågan om du tänker styra den eller om du skall bli styrd av den. Faktum är att hur bra du än genomför en enskild rekrytering kan den förlora sitt värde om du inte först skapat hållbara strategier som du håller dig till. Strategier som gör dig förberedd på just de problem du kan få idag. I avsnitten som följer för du ett antal förslag på vad dina strategier skulle kunna handla om.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt
Rekryteringen nu
Var noggrann
Planera i tid
Flexibel och stabilt
Skapa riktlinjer
Kunskap och kompetens
Medarbetare komma och gå
Sluta aldrig

Frågor till anställningsintervjun