Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Tänk strategiskt

17.5. Strategi 4 – skapa riktlinjer för rekrytering

Du skapar riktlinjer för rekryteringsarbetet och sänder tydliga signaler internt och externt om vad företaget anser i olika frågor som rör rekrytering. Riktlinjerna är ett ställningstagande som påverkar både den som söker jobbet och den som arbetar med att rekrytera, men också den som redan arbetar på ditt företag. Rätt utformade motiverar de utomstående att vilja jobba på företaget och redan anställda att vilja göra ett bra jobb. Exempel:

• När en ny tjänst tillsätts ska möjlighet till befordring i första hand ges till dem som redan är anställda, förutsatt att de har rätt kompetens och intresse.

• Vid bedömning av interna kandidater ska de framtida arbetsuppgifterna vara utslagsgivande, inte tidigare meriter.

• Vid jämförelse mellan alla kandidater ska den för jobbet mest kompetente utses.

• Om två är lika kompetenta ska den anställde ha företräde.

• Den som blivit förbigången har rätt att få veta hur han har blivit bedömd.

Riktlinjerna kan omfatta hela rekryteringsarbetet, från början till slut. Du beskriver rutiner för arbetsanalys, utformning av annonser, bedömning av meriter, intervjumetoder o.s.v. Resultatet blir ett dokument som fungerar både som objektivt regelverk och handbok för den som skall vara med om en rekrytering.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt
Rekryteringen nu
Var noggrann
Planera i tid
Flexibel och stabilt
Skapa riktlinjer
Kunskap och kompetens
Medarbetare komma och gå
Sluta aldrig

Frågor till anställningsintervjun