Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Tänk strategiskt

17.3. Strategi 2 – planera dina rekryteringar i tid

Lika självklart som det är för dig att göra en ekonomisk budget inför året som kommer är det att du gör en personalplan. Omsättningsökningar med 20 % måste rimligtvis svaras upp med en motsvarande ökning i personal. Annars betyder det att du har överbemanning, vilket är ett symptom av samma problem. Personalplanen ger dig en bra översikt över vad du behöver göra för att alltid ha en trimmad personalstyrka.

1. Gör en lista på alla befattningar och roller du har på ditt företag. Rita en skiss över organisationen. Ta hänsyn till de förändringar du planerat inom det närmaste året.

2. Skapa en förteckning där du inventerar alla dina medarbetares kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Om du inte har gjort det innan, begär du in CV:n från alla dina medarbetare och sammanställer dessa i förteckningen.

3. Analysera överensstämmelsen mellan dina medarbetares kompetenser och företagets befattningar och roller.

4. Lista de åtgärder som krävs för att få balans mellan antal befattningar och antal anställda med rätt kompetens. Åtgärderna inkluderar avveckling av dem du inte har plats för längre, rekrytering av dem du behöver och kompetensutveckling av dem du kan utveckla vidare.

5. Upprätta och genomför en åtgärdsplan där du verkställer rekryteringar, avvecklingar och kompetensutveckling.

Bra planering minskar gapet mellan behovet av rätt arbetskraft och medarbetare som kan fylla det. Brist på planering leder till att du rekryterar när du redan behöver färdiga medarbetare och avvecklar när pengarna redan är slut.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt
Rekryteringen nu
Var noggrann
Planera i tid
Flexibel och stabilt
Skapa riktlinjer
Kunskap och kompetens
Medarbetare komma och gå
Sluta aldrig

Frågor till anställningsintervjun