Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Tänk strategiskt

17.2. Strategi 1 – var noggrann med varje enskild rekrytering

När du rekryterar idag tar du först reda på vem du vill hitta. Du inventerar företagets behov av ny arbetskraft och handplockar målinriktat den typen av kompetens du behöver. När du verkställer anställningen sker det genom ett ömsesidigt åtagande av ansvar och förväntningar. Både du och din nya medarbetare förklarar ingående för varandra vad ni vill med ert samarbete. I första hand anställer du på kortare sikt, 2-4 år och på den tiden bör anställningen vara lönsam. Fortsätter ni sedan samarbetet går ni in i en ny arbetscykel där det kan bli aktuellt för dig att erbjuda nya utvecklingsmöjligheter med syfte till att klara kommande kompetenskrav.
 
• Du börjar en rekrytering med att ta fram en arbetsbeskrivning över arbetet som ska utföras, vilken visar hur du tycker att bästa möjliga framtida medarbetare bör vara. Du siktar sedan på att få en viss utvald målgrupp som sökande. Den du anställer uppfyller de krav du formulerat från början.

• Du är alltid noggrann med att utvärdera de arbetssökande ur flera perspektiv för att se om dessa passar in på ditt företag i den roll du avser. Viktigast är att kandidaten klarar jobbet, därefter att intresset för att göra det finns och sist kontrollerar du att personligheten inte kommer att skapa problem.

• När du anställer har du redan tänkt vidare på vilken väg medarbetaren kan vandra internt i organisationen. Din plan avgör vilken möjlighet vederbörande får till utbildning, karriär, och befordring. Du tänker i karriärcykler om 2-4 år.

• Du anställer i öppet samförstånd med din nya medarbetare. Du redovisar förväntningar, krav och belöningar, Medarbetaren redovisar i sin tur sina krav och förväntningar. Därefter får medarbetaren själv ta stort eget ansvar.

Du planer inte för karriärer som varar i 25-40 år och bygger din organisation på att allt förblir sig likt. Arbetskraftens rörlighet, behovet av ny kompetens och marknadens förändringar gör den typen av strategi riskfylld. Du skapar istället stabilitet åt ditt företag genom att tänka i kortare anställningar, samtidigt som du bygger upp en organisation som inte är beroende av enskilda medarbetare. Det gör du med bra informationsrutiner, kortsiktiga förnyelsebara anställningskontrakt och löner som bara inkluderar kontanter.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt
Rekryteringen nu
Var noggrann
Planera i tid
Flexibel och stabilt
Skapa riktlinjer
Kunskap och kompetens
Medarbetare komma och gå
Sluta aldrig

Frågor till anställningsintervjun