Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Tänk strategiskt

17.4. Strategi 3 – bygg en flexibel men stabil organisation

Alla som arbetar i ditt företag har personliga och gemensamma mål framför sig. Organisationen är uppbyggd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna nå dit. De ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med minsta möjliga störning. Företagets informationsrutiner, byråkrati och hierarki främjar arbetets kvalitet och genomförande.
 
• Du skapar arbetsroller som kräver att dina medarbetare kan hantera flera olika typer av arbetsuppgifter. Dina medarbetare i sin tur måste ha ett flertal olika kompetenser för att klara det.

• Försäljning, kundtjänst och arbetsledning är grundläggande kompetenser som nästan alla dina medarbetare måste ha. Produkter och tjänster är utsatta för ständiga förändringar, men försäljning, kundtjänst och arbetsledning finns där hela tiden.

• Du organiserar arbetet i arbetslag som styrs av en ledare. Arbetslaget tar mer ansvar och beslut i det operativa arbetet, men även gällande frågor om behov av egen utveckling och utbildning.

• Du skapar förutsättningar för dina medarbetares individuella utveckling inom organisationen. Det gör du genom vidareutbildning och arbetsrotation.

• Du inför individuella arbetstider. Dessa anpassar du framför allt för att tillfredsställa dina kunders önskemål. Dina medarbetare räknar arbetstid i årstimmar istället för standard: 9:00-17:00, mån-fre.

Den tekniska utvecklingen medför att vissa av dina medarbetare inte längre behöver sitta på samma plats. Samma teknik gör att du också kan lägga ut vissa av företagets standardrutiner på andra företag som är specialiserade på dessa. Olika datasystem ger dig insyn i dina medarbetares fortlöpande arbete, vilket gör att du kan säkra information som annars skulle gå förlorad vid personalomsättning. Systemen gör också att du på förhand kan bestämma vem som får tillgång till vad. Ett väl utnyttjat affärssystem skapar en ny form av flexibel och lättmanövrerad hierarki.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt
Rekryteringen nu
Var noggrann
Planera i tid
Flexibel och stabilt
Skapa riktlinjer
Kunskap och kompetens
Medarbetare komma och gå
Sluta aldrig

Frågor till anställningsintervjun