Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Tänk strategiskt

17.6. Strategi 5 – belöna kunskap och kompetens

Med den anpassning du genomför i ditt företag är det inte längre meningsfullt att bara belöna tjänsteår och lojalitet till företaget. När arbetskraftens rörlighet medför att den genomsnittliga tjänstetiden för medarbetare på ditt företag är kortare är det ingen idé att basera lön och förmåner på anställningstid. Dels måste du vara säker på att det lönar sig att anställa en medarbetare som kan komma att lämna företaget efter 2-4 år, och dels vill du attrahera en kompetent men rörlig arbetskraft. För att klara dessa krav har du individanpassade metoder för att bestämma lönerna. Din medarbetares lön baseras på det arbete/den prestation medarbetaren ska utföra. Varje enskild prestation kopplas med företaget som helhet och till dess övergripande mål.
  
• Du värderar din medarbetares prestationer genom att ni först gemensamt fastställer mål och kriterier för medarbetarens arbetsinsats, och sedan följer upp och bedömer resultatet. Den enskilde medarbetaren, arbetslaget och företagets som helhet värderar du på samma sätt.

• Du sätter din medarbetares lönenivå på bas av din värdering av hans prestation och betydelse för företaget. Lönen består bara av kontanter och är separerad från alla andra löneförmåner.

• Utöver lön kan du erbjuda bonus, delägarskap, aktieoptioner och gåvor. Du kan låta medarbetaren själv få välja förmåner upp till ett bestämt värde. Din värdering av medarbetarens prestation ligger till grund för de valmöjligheter du ger.

• Du låter dina medarbetare vara med och dela på företagets vinst. Fördelningen sker i förhållande till din värdering av din medarbetares prestation.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt
Rekryteringen nu
Var noggrann
Planera i tid
Flexibel och stabilt
Skapa riktlinjer
Kunskap och kompetens
Medarbetare komma och gå
Sluta aldrig

Frågor till anställningsintervjun