Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Ta referenser

11.4. Steg 3 – bara om det behövs

Efter att ha ställt dina standardfrågor kanske du fortfarande inte känner dig riktigt nöjd. Luckor och tveksamheter i kandidatens berättelse gör att du inte kan fatta ett hundraprocentigt beslut. Skulle du vara i en sådan situation kan du ta ett ytterligare steg mot klarhet. Mycket kan stå på spel i det här skedet av rekryteringen.

Innan du går över till att ställa några kompletterande frågor berättar du i detalj för referensen om hur kandidaten beskrivit referensens företag och sin roll där. Redan där kanske du märker att referensen har en del intressant att tillägga. Räcker inte det för att skingra dina funderingar går du vidare.

Kompletterande ”extraraka” frågor:

- Varför övertalade du inte kandidaten att stanna på ditt företag?
- Skulle du vilja anställa honom igen?
- Fick han sparken? Varför?
- Vilken typ av personer kom kandidaten dåligt överens med?
- Hur mycket i genomsnitt per månad var kandidaten hemma p.g.a. sjukdom eller av andra skäl?
- Hur ofta kommer kandidaten för sent/går för tidigt till/från jobbet?
- Kommer du ihåg vem som var referens för kandidaten till ditt företag?

Ytterligare oklarheter kan du nog inte lösa med referenspersonen. Vill du ändå gå vidare får du anlita någon att göra en fullständig bakgrundskontroll och därmed ta reda på om de meriter kandidaten anger stämmer med verkligheten.

Du kan förutsätta att de flesta starka kandidater också har starka referenser och har man starka referenser berättar man säkert gärna om dem. De flesta av oss är stolta över våra meriter och vill gärna att någon berättar om dem. Men det finns också undantag. En del starka kandidater vill att det förblir konfidentiellt att de söker jobb. De kanske löper risk att bli upptäckta på sitt nuvarande företag. Troligtvis går det ändå att få fram någon mindre direkt referens som kan gå i god. Är det helt omöjligt att få fram en referens bör du kräva en trovärdig förklaring till varför.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser
Ta referenser
Om referenspersonen
Om kandidaten
Extraraka frågor

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun