Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Ta referenser

11.2. Steg 1 – om referenspersonen

När du kommer i kontakt med referenspersonen bör du tänka på att bete dig med takt och smidighet. Du vet ju ännu inte vad samtalet kan leda till och behöver en god stämning för att kunna försäkra dig om bra kvalitet i svaren på kort tid. Boka telefontiden i förväg och se till att referenspersonen verkligen vet om att kandidaten angett honom som referens. Upplys därefter om att du kommer att ställa djupgående och besvärliga frågor, men att dessa endast syftar till att bedöma kandidaten och ingen annat. Be om att få åtminstone 20-40 minuter på dig.

Inled med din kritiska bedömning av referensen. Undersök kandidatens kopplingar till referensen med nit. Fråga rakt på sak om de är goda vänner och om de rent av umgås på fritiden. En snabbt oväntad och rak fråga är svår för vem som helst att värja sig mot. Gå sedan vidare med att kartlägga deras samarbete och vilka roller de hade på företaget vid tidpunkten för samarbetet. Fråga vilka befattningar de hade och vilken tidsperiod de arbetade tillsammans och när de senast hade kontakt med varandra.

Ta reda på allt du kan om referensens nuvarande arbete. Fråga om befattningen, arbetsuppgifter och företaget som helhet. Fråga om storlek på organisation, antal anställda och vilken typ av anställda det är som dominerar. Be honom sedan jämföra sin nuvarande position med arbetsuppgifter med det arbete han hade när han samarbetade med kandidaten.

Ställ frågor om deras dåvarande arbetsmiljö. Fråga hur kvalitén på arbetet var, hur organisationen såg ut, vilka system man arbetade med, hur kvalitén på samarbetet mellan avdelningar var. Fråga hur de mätte prestationer och vilka former av belöningar de hade.

När du har tagit det här första steget skall du känna dig säker på att den du talar med har en meningsfull professionell koppling till kandidaten. Tillräckligt nära i tid och rum. Därtill vill du vara säker på att den privata relationen inte kommer att ha större betydelse än den professionella inställningen. Du kan i en del fall dra den positiva slutsatsen att deras goda samarbete resulterat i en personlig vänskap. Till och med en släkting kan vara en god referens om du vet att vederbörande har en stark integritet och skulle ta personligt på ett misslyckande från kandidatens sida.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser
Ta referenser
Om referenspersonen
Om kandidaten
Extraraka frågor

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun