Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Ta referenser

11.3. Steg 2 – om kandidaten

Det du ska göra är mer eller mindre detsamma som när du genomför en anställningsintervju. Du ställer mängder av frågor med fokus på djup och detaljer för att få fram en trovärdig historisk bild av kandidaten. Bilden kan du därefter stämma av mot din egen kravbild och de kritiska momenten som du byggt arbetsbeskrivningen på.

- Be referensen om en kort summering av kandidatens främsta styrkor och svagheter.
- Be om ett eller två positiva exempel som visar när dessa egenskaper tagit sig konkreta uttryck.
- Beskriv en av dina målsättningar från arbetsbeskrivningen du gjort och be referensen om ett konkret exempel på när kandidaten utfört ett liknande arbete på ett bra sätt.
- Be referensen berätta om det projekt eller den specifika insats han tycker är kandidatens främsta.
- Be om två eller tre konkreta exempel på där kandidatens specifika yrkeskompetens visat sig betydelsefull.
- Be om ett eller två konkreta exempel på när kandidaten arbetat i team eller grupp och varit avgörande genom sitt bidrag.
- Be om ett eller två konkreta exempel på hur kandidaten arbetat och reagerat när han varit under stark tidspress.
- Be om ett par konkreta exempel som belyser kandidatens verbala och skriftliga förmåga.
- Be om referensen att försöka komma ihåg ett par konkreta exempel på hur kandidaten hanterat kritik.
- Fråga vilken som är kandidatens största merit som ledare, projektledare eller organisatör.
- Fråga om kandidaten generellt är en stark beslutsfattare och be om ett par konkreta exempel på hur det har visat sig i arbete.
- Be om ett par konkreta exempel på när kandidaten tagit initiativ till projekt eller arbetsinsatser som fått betydelsefull inverkan på företaget.
- Be om ett par konkreta exempel på när kandidaten visat exempel på extra stort intresse och engagemang i sina arbetsuppgifter.
- Fråga vad referensen tror att kandidaten specifikt skulle kunna förändra för att lyckas bättre i sitt arbete.
- Fråga om referensen kan ge dig en kort beskrivning på kandidatens specifika karaktär och hans personliga värderingar.
- Be också om ett par konkreta exempel på hur kandidatens personliga värderar påverkat arbetet positivt eller negativt.
- Be referensen jämföra kandidaten med andra medarbetare han känner och som gör samma typ av arbete. Fråga varför kandidaten är svagare eller starkare än dem.

Kom ihåg att alla svar du får kan leda till en ny och mer djupgående fråga. Alla ytliga omdömen och beröm ignorerar du så länge du inte får detaljerade förklaringar till vad det är kandidaten har gjort för att förtjäna det.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser
Ta referenser
Om referenspersonen
Om kandidaten
Extraraka frågor

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun