Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Platsannons

5.1. Gör en platsannons som lockar rätt kandidat

Ett viktigt första steg är att acceptera de marknadsvillkor som gäller när du som arbetsgivare konkurrerar om en mindre grupp kvalificerade medarbetare. Även om du för tillfället ser många möjliga kandidater med rätt specialistkunskap, betyder det kanske ändå att bara några få av dem är just den du bäst skulle behöva. Konsekvensen för dig blir att du måste tänka på vilka krav de perfekta medarbetarna ställer på en arbetsgivare som du. Du kan alltså inte se rekryteringen som ett tillfälle där du väljer och vrakar bland ett överflöd av bra kandidater. Det kommer lika mycket att handla om att du ska visa vad du har att komma med. De bästa kandidaterna vill veta att du är en värdig arbetsgivare.

Nästa steg är att förstå betydelsen av att du syns med din annons. I tidningar och på internet konkurrerar du med mängder av andra annonser. Om du inte lockar rätt kandidater blir din rekrytering i övrigt meningslös, eftersom att inga urvalsmetoder i världen kan kompensera ett dåligt underlag. Konsekvensen blir att du måste lära dig att sticka ut, att trycka på rätt knappar hos rätt kandidater. Villkoren är desamma som för reklammakaren. Ju bättre du har identifierat din målgrupp och vad de är intresserade av, desto bättre kan du fånga deras uppmärksamhet med det budskap de vill se. Höga krav på innehåll och utformning av texten i annonsen blir en grundförutsättning.

I det föregående kapitlet gick vi igenom betydelsen av att du formulerar dig rätt i arbetsbeskrivningen, men också betydelsen av att tänka i termer av prestationer och målsättningar. När du skriver en annons eller en sammanfattning av tjänsten måste du agera med samma sätt att tänka, vilket du för övrigt bör göra genom hela rekryteringen. I annonsen behöver du på samma självklara sätt berätta om vilka framgångsrika arbetsinsatser, mål och beteenden som du menar krävs för att lyckas med arbetet. Det ska från första kontakt vara tydligt vad och hur man gör när man lyckas i jobbet du annonserar om.

Tvärtemot vad marknaden och kandidaterna kräver kan du dagligen se exempel på annonser som på traditionellt vis rabblar upp olika kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper. Det ser likadant ut i vilken platsbank du än tittar. Ett standardexempel (i sin helhet) från en dagstidning.

__________

Exempel på traditionell annons:

”Företaget X

Säljare:

Du bör vara:

- engagerad och uppmärksam
- positiv och vänlig
- pålitlig och ansvarsfull
- service- och målinriktad
- uthållig och intresserad av att utvecklas i ditt arbete.

Du bör ha minst två års dokumenterad sälj- eller servicevana och ett genuint intresse för inredning. Välkommen med din ansökan.”
__________

Det här är ett tydligt exempel på hur du med en platsannons kan försumma alla goda möjligheter att börja en god professionell relation redan vid första ögonkontakt med kandidaten. Men det är också ett exempel på hur annonsen rent av kan fungera som en avskräckare för kvalificerad arbetskraft.

Istället för att annonsen väcker positiva känslor och lust att ta ett nytt steg i karriären, lämnar den kandidaten ensam med ett antal frågor: Vad handlar jobbet om? Vad vill de att jag ska arbeta med? Vad utmärker just det här företaget? Varför skulle jag arbeta där? Vad gör företaget egentligen? Vilka utvecklingsmöjligheter är det jag får? Vad ska jag engagera mig i? Ansvarsfull med vad? Uthållig i vad? Varför ställer de så många krav utan att tala om vad jobbet egentligen innebär? O.s.v.

Faktum är att annonsen inte alls talar om vad jobbet handlar om. Av det som skymtar fram av företagets arbetsanalys skulle vi kunna dra slutsatsen att det enda som skiljer en bra säljare från en annan i den här branschen är en samling personlighetsdrag och attityder utan konkret innehåll. Det gäller att vara en ”tom burk” med rätt profil, som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Går det verkligen ihop med att vara målinriktad och ansvarsfull? Är en bil målinriktad och ansvarsfull när den styrs dit föraren vill? Min gissning är att företaget velat spara pengar på fel saker eller helt enkelt givit upp tanken på att kunna lyckas riktigt bra med sin rekrytering.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns
Platsannons för rätt kandidat
Tips för platsannonser
En säljande platsannons
Exempel på platsannons
Annonsera där det märks
Håll ögonen öppna
Nå ut med liten budget

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun