Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Platsannons

5.3. Så här gör du en säljande platsannons

1. Börja med utseendet. I grunden har du samma attribut som du vanligtvis använder när du gör annonser eller utskick. Du kanske brukar ha en viss färgsättning och en logo. Därefter gäller det att du hittar en profil för hur du väljer att ställa upp text, eventuella bilder och placering av logo. Du kan få gott om inspiration i dagstidningarnas jobb-sidor och på internet, där det finns mängder av rekryteringsföretag och jobbsökarsiter. Titta på hur andra företag har löst just utseendet, men lämna innehållet åt dig själv. Balansen du skall försöka hitta är den mellan att så långt det är möjligt attrahera din målgrupp, samtidigt som du håller fast vid det som du vanligtvis presenterar ditt företag med.

2. Välj din rubrik med omsorg. Det är genom rubriken du får ”fisken” på kroken. Sväljer han betet kan du slappna av när du håvar in. Sätter sig kroken dåligt blir det en oviss kamp ända in i båten. Får du inte alls napp är ditt dyra metspö en förlustaffär. Nyckeln till framgång ligger i hur väl du kan förutsäga vad din drömkandidat har som främsta mål med en ny anställning. Ta reda på det innan om du har möjlighet. Du kan t.ex. fråga dem som redan arbetar i den tilltänkta positionen, dem som är framgångsrika och nöjda. När du hittar en bra ”knapp” att trycka på bakar du in den i rubriken som en fråga. Den frågan besvarar du sedan i din annons. En perfekt annonstext betyder att du ställer rätt fråga, för att sedan svepande och lättläst besvarar den genom resten av din annons. Kom bara alltid ihåg att frågan ska spegla kandidatens önskemål och inte dina. Dem kommer du till senare under rekryteringen.

3. Någonstans i din platsannons behöver du utrymme för att presentera ditt företag. Du har säkert redan någon typ av presentation du använder när du möter kunder eller när du pratar med din bank. En text där du t.ex. beskriver affärsidé, kunder, personalpolitik och mål. När du nu ska presentera ditt företag i en platsannons blir du tvungen att korta ner innehållet till en minipresentation. Gör så att du väljer ut tre lämpliga punkter att formulera i en eller två meningar. Prioritera den information som du tror att den kvalificerade kandidaten helst vill se, vilket förstås varierar från bransch till bransch och i olika tider. Du kan t.ex. skriva om delar av företagets framgångsrika personalpolicy, ekonomisk stabilitet eller spännande produkter. Målet är att en snabb genomläsning skall ge en kort beskrivning av företaget och dessutom skapa en konkret känsla av vilka fördelar det ger kandidaten att arbeta där.

4. Huvudavdelningen i annonsen. Det är här du ska tala om vad själva meningen och målet med anställningen är. När du gjorde arbetsanalysen tog du fram fem kritiska moment och formulerade om dem till målsättningar och handlingar i arbetsbeskrivningen. Plocka nu ut de 2-3 viktigaste av dem och sätta in dem i annonsen. Formulera dig på ett sätt som gör att du konkret försöker visa mål, ansvar och handlingsinriktning. Formuleringen ska också lyfta fram de positiva sidorna med tjänsten. Önskvärda attityder och personlighetsdrag kan utan problem ingå i en formulering av ett huvudmål, men utgör de ett mål i sig får du ge dem en egen punkt. Glöm aldrig att hela tiden tänka på att det är handlingar mot uppsatta mål du ska beskriva och att texten ska fyllas med signaler om fördelar med att arbeta på just ditt företag. Låt din idealkandidat hitta vad just han söker efter.

5. Eftersom du arbetar med att söka kandidater som kan klara av de målsättningar du sätter upp, öppnar du möjligheter även för den som traditionellt sett har fel utbildning eller saknar ”rätt” erfarenheter. Eftersom du vill ha den som gör jobbet bäst vill du inte utesluta en kandidat på en sådan lös grund. Däremot behöver du ställa upp vissa minimikrav för att slippa ett övermäktigt gallringsarbete. I vissa fall kan en platsannons resultera i flera hundra sökande och även om du vill ha ett stort underlag är det att ta i åt andra hållet. Minimikraven du väljer ska markera den undre gränsen. Du kan t.ex. utgå från en av dina målsättningar där specialistkunskaper behövs och skriva att det är nödvändigt med erfarenhet och/eller utbildning.

6. Tala om hur kandidaterna ska göra för att anmäla sitt intresse. Här ber du den intresserade att i första hand skicka ett personligt brev där de berättar om vad det är i deras historia och nutid som gör att de ser sig som lämpade att ta sig an det här jobbet. Du uppmuntrar därmed kandidaten att själv börja tänka i handlingar och prestationer på det sätt du gör. Därefter ber du också om ett CV. Genom att be om personligt brev och CV på det sätt, i den ordning du gör, kan kandidaterna förstå vad du ser som viktigast.

7. Tala om vilken typ av anställning det rör sig om och när den beräknas börja. Är det en tidsbegränsad anställning talar du också om hur länge den pågår och när den upphör.

8. Tala om när ansökningstiden går ut, när och hur du hör av dig och när beslutet kommer att fattas.

9. Tala om vart och till vem de ska skicka sina handlingar. Om du vill kan du också tala om vem de kan kontakta för eventuella frågor. Du får inte bättre prognosvärde av att svara på frågor innan, tvärtom kanske du blir påverkad av dina spontana reaktioner när någon ringer. Däremot kan det ju betraktas som en god service från din sida.

10. Välj vart, när och hur du ska annonsera.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns
Platsannons för rätt kandidat
Tips för platsannonser
En säljande platsannons
Exempel på platsannons
Annonsera där det märks
Håll ögonen öppna
Nå ut med liten budget

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun