Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Panelintervju och hemuppgifter

10.3. Hemuppgifter är verkliga

När du tar referenser, genomför intervjuer eller analyserar ett CV, är det alltid samma sak du är ute efter: Kan kandidaten göra jobbet? Av naturliga skäl hamnar du ändå alltid långt ifrån de verkliga arbetssituationer du helst skulle vilja iaktta och bedöma för att få ditt svar. Ett sätt att minska avståndet mellan rekryteringens unika omständigheter och den verkliga arbetssituationen är att du använder dig av hemuppgifter. Du låter helt enkelt kandidaten utföra arbete under din observation. Självklart är det inte detsamma som att arbeta på riktigt, men utan tvekan många steg närmre än att diskutera ett CV.

Du kan använda dig av hemuppgifter när du håller anställningsintervjuer på egen hand, men de lämpar sig extra bra när du använder panelintervjuer. Det känns säkert mer naturligt att t.ex. hålla ett föredrag om publiken består av fler personer än du. Men du kan också använda dig av inlämningsuppgifter och bedöma dem utanför själva intervjun. Oavsett vilken form av uppgift du arbetar med gäller det som vanligt att du så långt det går låter uppgifterna påminna om de verkliga arbetsuppgifterna. De målsättningar du har satt upp i arbetsbeskrivningen talar om vad du vill veta och vilka prestationer du vill se. Följ dem när du sätter ihop hemuppgiften.

Normalt sett ger du kandidaten en uppgift att förbereda och redovisa till ett nästa intervjutillfälle, där en panel med ett antal bedömare väntar. En bra idé är att du ger kandidaten ett antal dagar på sig att förbereda och slutföra arbetet. Avgör hur lång tid du skall ge i förhållande till den tid hon kan räkna med vid en liknande arbetsuppgift i verkligheten.

Ta först reda på om kandidaten verkligen vill gå vidare i rekryteringen. En och annan kandidat drar sig för den här typen av prövning och då är det dumt att sitta och vänta på den som inte kommer. Den kandidat som är riktigt motiverad ser istället det här som ett tillfälle att komma väl förberedd och få en stund ensam på scenen. En chans att få visa vad hon går för redan i intervjun.

Om du ser till att uppgifterna är i linje med det arbete kandidaten förväntas utföra kan du få se adekvata arbetsprestationer. Men i och med att en hemuppgift kan innehålla många olika arbetsmoment, kan du också få möjlighet att se och bedöma kandidatens motivation, noggrannhet, kunskaper, utstrålning, säkerhet, samarbete o.s.v. Allt beror på vilken typ av uppgift du väljer och hur kreativ du själv är att utforma den.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter
Om panelintervjuer
Genomför panelintervjun
Hemuppgifter är verkliga
Förslag på hemuppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun