Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Panelintervju och hemuppgifter

10.2. Så här genomför du en panelintervju

Tänk på hur rummet där ni skall hålla intervjun ser ut. Ett långt eller tvärställt bord där kandidaten får sitta i ena änden skapar ingen bra atmosfär. Kandidaten kommer inte på läxförhör. Ni vill lära känna kandidaten och få veta så mycket ni hinner om henne och då gäller det att skapa kollegial stämning. Sätt kandidaten i mitten eller använd ett runt bord och slå bort tanken om att ni bedriver ett förhör.

Utgå från mallen till första anställningsintervjun och dela upp uppgifterna noga och diskutera igenom hur ni skall göra i olika lägen. Kom överens om vem som skall hålla i taktpinnen om intervjun drar iväg i oväntad riktning. Sättet att intervjua är identiskt med hur du gör vid andra intervjuer, med skillnaden att ni delar upp huvudfrågor och detaljfrågor er emellan. Låt en eller två av deltagarna ställa huvudfrågorna och överlåt sedan till övriga paneldeltagare ställa exempelfrågor och sköta faktasamlande.

Du kan också dela upp intervjuarbetet på flera stationer med olika inriktning. Det kan vara en fördel om du har olika funktioner och kompetenser på företaget, vilka vill ställa helt olika typer av frågor. En station kan handla om övergripande perspektiv, arbetsuppgifter och målsättningar. Utförs lämpligen av närmaste chef. En annan station kan handla om fördjupning på mer personliga plan med fokus på intressen, drivkraft och motivation. Utförs bäst av personalansvarig eller någon med goda insikter på området. En tredje station skulle kunna bestå av fackets representanter.

Oavsett om ni suttit alla tillsammans eller i olika paneler, träffas ni efteråt för att göra en gemensam bedömning. För att inte skapa kaos i synen på hur ni skall tolka resultatet behöver ni en gemensam struktur för bedömning. Bedömningsunderlaget måste vara lika för alla. Innan intervjuerna går ni noggrant igenom vem som gör vad och hur bedömningen ska gå till. Färdiga bedömningsunderlag är lika viktiga som färdiga frågeunderlag.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter
Om panelintervjuer
Genomför panelintervjun
Hemuppgifter är verkliga
Förslag på hemuppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun