Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Panelintervju och hemuppgifter

10.3. Hemuppgifter och arbete på plats

Här får du några förslag på hemuppgifter och hur du kan bjuda in till arbete på plats. Men se inte förslagen som slutgiltiga. Låt dem istället sätta igång dina tankar i rätt riktning. Alternativen är oändliga till antal och form. Det är i slutänden bara du som har bilden klar för dig vad som krävs på just din arbetsplats. Hemuppgiften ska spegla de förhållandena.

Uppgiftslösning på plats med dig:

• Visa upp en av arbetets kritiska målsättningar och be kandidaten att tala om hur hon skulle gå till väga för att organisera arbetet och nå målet. Tala om att du står till tjänst med att fylla i oklarheter och informationsluckor. Om du använder den här typen av uppgift bör du ha avsatt ordentligt med tid. Metoden är densamma som vid dina vanliga intervjufrågor, men överlåter större ansvar på kandidaten att själv styra informationshämtning, frågor och redovisning.

• Ta upp och beskriv ett problem som ofta uppstår bland i samband med arbetsuppgifterna och be kandidaten redovisa hur hon skulle kunna tänka sig olika lösningar på det. Du fyller i de informationsluckor kandidaten har. Metoden är densamma som ovan och även här bör du ha ordentligt med tid.

Uppgiftslösningar tillsammans med andra:

• Kalla samman arbetsgruppen där kandidaten skall ingå och ge dem en uppgift att lösa. Innehållet i uppgiften kan vara något typiskt för gruppens vardagliga arbete. Men också något annorlunda för att kunna sätta alla på samma prov som kandidaten.

• Be kandidaten att ta kontakt med en av dina medarbetare för att tillsammans med henne sätta ihop en presentation eller genomföra ett kortare arbete. Be medarbetare att arbeta som vanligt och intervjua henne efteråt. Kandidaten får presentera resultatet.

• Samla ett antal kandidater för att låta dem agera tillsammans. Men tänk på att det är ett känsligt läge och lätt kan bli kränkande för den som inte får jobbet. Använd bara den här lösningen på ett sätt där dina kandidater inte uppfattar att de bedöms mot varandra. Har du många sökanden kan det passa med en gemensam informationsdag där du förberett ett antal mindre samarbetsuppgifter eller situationer som lockar fram intressanta beteenden.

Uppgifter att lämna in före intervjun:

• Be en kandidat med goda språkkunskaper att översätta något av era dokument till rätt språk. Be också om en kort redovisning av viktiga överväganden som lett fram till arbetets resultat.

• Be om ett konkret exempel på kandidatens skriftliga förmåga. Texten ska skrivas enkom för det här tillfället och bör innehålla det du anser bäst ger exempelkraft för jobbet ifråga. En handboksförfattare, en reklamman eller en informatör får olika typer av texter att redovisa.

• Den kandidat som söker arbete som hantverkare kan få till uppgift att lämna in fotografier på tidigare arbeten. I intervjun följer ni upp dem med diskussioner om genomförande.

• Kandidaten till platsen som webbredaktör kan lämna in ett förslag på hur företagets hemsida skulle kunna förbättras.

Uppgifter att presentera genom föredrag:

• Be kandidaten till platsen som informatör att omarbeta och sedan redovisa något av era viktiga dokument för intern eller extern information.

• Låt kandidaten till platsen med marknadsansvar att utvärdera er nuvarande marknadsplan och presentera förbättringar.

• Ge kandidaten till en plats med ledaransvar uppgiften att presentera lösningen ett problem som är förknippat med arbetet ledaren skall klara.

• Be försäljarkandidaten att redovisa hur hon gick tillväga när hon tog hem sin största kund.

• Be löneadministratören redovisa för- och nackdelar, samt utvecklingspotential med det löneadministrativa system hon arbetat mest med.

• Du kan be kandidaten som söker jobbet som personalman att förbereda en presentation av olika steg i en rekrytering.

Tänk till sist också på vem det är du ber göra vilka uppgifter. Missa t.ex. inte att anställa en toppsäljare bara för att hon inte kan redovisa sina försäljningsstrategier genom en inlämningsuppgift. Kopplingen mellan arbetets kritiska moment och uppgifterna måste vara glasklara. Därför är det viktigt att inte blanda ihop kraven på förmågan att kunna sälja med förmågan att kunna presentera förmågan att kunna sälja.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter
Om panelintervjuer
Genomför panelintervjun
Hemuppgifter är verkliga
Förslag på hemuppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun