Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.


Panelintervju och hemuppgifter

10.1. Panelintervjun är lika fast annorlunda

Panelintervjun är ett alternativt eller kompletterande sätt att genomföra en anställningsintervju. Skillnaden i förberedelse syns bara i det faktum att ni är fler inblandade och därför behöver prata er samman innan ni sätter igång. Resten är helt och hållet lika som vid en vanlig intervju på det sätt du lärt dig i de föregående kapitlen. Arbetsanalys och arbetsbeskrivning är steg du alltid måste gå igenom för att kunna hantera en urvalssituation med precision. Resultatet blir däremot inte helt detsamma. Panelintervjuns speciella form gör att du får några alldeles speciella vinster med att använda den.

Fördelar med en bra panelintervju:

• Panelintervjun medför att både du och kandidaten blir mindre känslostyrda, eftersom det är lättare att undvika att bli personligen berörd när det finns 4-5 personer i rummet. Om inte annat kan du ta en roll i skymundan om du vet med dig att du har svårt att inte bli styrd av dina känslor.

• Du får större möjligheter att tänka på svaren och iaktta beteenden under tiden intervjun pågår. Om ni organiserat er bra kommer ni att dela på frågorna och då blir du oftare observatör än aktiv deltagare.

• Du behöver inte heller bekymra dig med att bedöma ett svar under tiden du får ett. Om du ställer första frågan är det smart att låta övriga i panelen ställa de klargörande frågorna. Bra samarbete ger djupare och mer detaljrik information.

• Ditt kroppsspråk blir mindre betydelsefullt och kandidaten kan inte tolka sig fram till de svar som hon tror passar bäst. Även om du eller en av de andra i panelen spontant blir negativt inställd, märks det inte lika tydligt.

• Panelintervjun tillåter intervjuare med få eller inga erfarenheter av intervjuande att delta. Om det är viktigt att hon deltar i bedömningen, men ännu inte är redo för att delta i intervjun, kan hon gömma sig bakom de övriga. Du kan också ha som rutin att stoppa in oerfarna deltagare för att ta till vara på det utbildningstillfälle som intervjun ger.

• Panelintervjun ger sämre intervjuare möjlighet att delta, vilket kan vara ovärderligt om det är den högst ansvarige som är dålig på att intervjua.

• När det gäller kandidaternas reaktion på att delta i en panelintervju kan du utgå från att en stark kandidat inte har något bekymmer med detta. Det skiljer från tjänst till tjänst, men om du använder panelintervju är det säkert för att bedöma en chef, projektledare eller annan tjänst med större ansvar. Och då är en kandidat ofta inte lämplig om hon blir alltför påverkad av att tala inför grupp.

• Du kan spara mycket tid när du använder dig av panelintervjuer. 3-5 personer möter kandidaten på en gång istället för under en hel dag.

Panelintervjuns framgång avgörs av hur väl du lyckats med förberedelser och organisering av alla inblandade. Det måste råda en gemensam bild av vad ni ska uppnå. En bra panelintervju kan den ge en bättre bild på kortare tid av kandidaten än den traditionella intervjun, men bara om ni som genomför den arbetar som ett lag.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter
Om panelintervjuer
Genomför panelintervjun
Hemuppgifter är verkliga
Förslag på hemuppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun