Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Lagar, anställningsformer och avtal

14.5. MBL gör dig skyldig att förhandla

Lagen om medbestämmande (MBL) gäller mellan dig som arbetsgivare och den arbetstagarorganisation (facket) som finns representerad på ditt företag. MBL talar om att du fortlöpande måste informera facket om alla beslut tagna av dig och ditt företag som påverkar dina medarbetare. När du anställer en ny chef är det ett sådant tillfälle.

Bra att veta:

• Om du ska anställa en chef på gruppledarnivå kan du genomföra rekryteringen och ta upp kontakten med fackrepresentanter när du har ett färdigt förslag. Men det förutsätter att du inte avslutat arbetet med rekryteringen och redan har skrivit avtal med den nyanställde.

• Du måste vara beredd på att argumentera för dina val och beslut. Det gäller för samtliga kandidater som har sökt arbetet. Om fackrepresentanterna vill ta del av ansökanshandlingar och beslutsunderlag är du skyldig att överlämna dem. Men du har möjlighet att sortera bort kandidater som inte är kvalificerade om du får ett stort antal sökande.

• Om fackrepresentanter tar del av ansökanshandlingar står de under tystnadsplikt och får inte föra informationen vidare. De har inte heller rätt att närvara vid anställningsintervjuer.

• MBL säger också att fackorganisationen har tolkningsföreträde vid eventuella tvister och förhandlingar. Det betyder att så länge en tvist (oenighet) inte är avgjord gäller deras tolkning. Om du t.ex. vill ändra i dina medarbetares arbetsmiljö och medarbetarna genom facket inte godkänner dina ändringar, får du inte genomföra dessa förrän ärendet är färdigbehandlat. Men det innebär inte att arbetstagaren som tvisten gäller får verkställa beslut på arbetsgivarens vägnar.

Som du ser betyder det här att du har ganska stor frihet att rekrytera och anställa vem du känner för. Du behöver bara komma med en kandidat som du låter dina medarbetare godkänna eller ej. Men i enlighet med alla andra principer om lyckad rekrytering är det något du förmodligen inte vinner något på. Eftersom facket består av dina medarbetare gör du ändå bäst i att låta dem delta från början av rekryteringen. Det är bättre än att din hantering i sig skapar problem för en ny chef.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal
Anställningsavtal
Innan du skriver avtal
Checklista
Anställningsformer
MBL
Undvik diskriminering
På rätt sida om lagen

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun