Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Lagar, anställningsformer och avtal

14.1. Anställningsavtal med djup

Vid ett givet tillfälle under ett av era avslutande samtal bestämmer du dig för att lägga fram ett formellt avtalsförslag till den kandidat du vill satsa på. Kandidatens reaktion avslöjar om du har klarat rekryteringens dubbla uppgift. Å ena sidan har du tagit reda på och svarat mot vad kandidaten vill få ut av en anställning hos dig, å andra sidan har du informerat om och motiverat med vad du och ditt företag vill få ut av kandidaten. Hållbarheten på såväl psykologisk som formell nivå beror på hur du lyckats sammanfoga och formulera era intressen till ett gemensamt projekt med gemensamma mål.

För att god kvalitet ska uppstå i det formella avtalet måste det med tydlighet visa vad både du och din nya medarbetare har rätt att förvänta er av varandra mot bakgrund av allt det ni sagt och lovat under rekryteringen. Missa därför inte möjligheten att förlänga det psykologiska kontrakt ni byggt upp fram till nu. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare lika är mänsklig som alla andra relationer mellan människor. Ett formellt avtal blir mycket mer effektivt om det inkluderar era ömsesidiga personliga åtaganden och inte bara en traditionell uppräkning av rättigheter och skyldigheter.

Ett avtal som går på djupet med era ömsesidiga direkta och indirekta löften och åtaganden lägger grunden till ett tydligt och stabilt anställningsförhållande. När det uppstår konflikter, oklarheter eller missförhållanden i arbetet har du och din medarbetare ett konstruktivt stöd av att gå till avtalet. Där står vad ni egentligen sagt och lovat varandra, inte bara den typiska uppräkningen av antal semesterdagar och förmåner. Arbetsbeskrivningen du gjort inför rekryteringen och utvecklat tillsammans med kandidaten är en av centralpunkterna i avtalet. Är ni båda på det klara med vilka prestationer, beteenden och arbetsmetoder som ligger till grund för er överenskommelse, har ni bra förutsättningar att lösa problem som uppstår om en av er inte längre håller vad ni lovat.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal
Anställningsavtal
Innan du skriver avtal
Checklista
Anställningsformer
MBL
Undvik diskriminering
På rätt sida om lagen

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun