Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Tretton steg för en lyckad introduktion

16.1. Fortsätt det goda rekryteringsarbetet

Egentligen har introduktionen börjat långt innan du och din nya medarbetare kommit fram till den dagen när hon står vid dörren, redo att börja arbeta. Faktum är att introduktionen börjar från den dagen din medarbetare ser platsannonsen där du berättar om arbetsuppgifter och företag. Från första kontakt till avslutet hinner ni gå igenom arbetet och lära känna varandra bättre flera gånger om. Ni går igenom arbetets krav och vad det kan ge i gengäld, men ni går också igenom hur arbetsmiljö och arbetskamrater är. Om du har lyckats bedöma kandidaten rätt och gett en realistisk bild av ditt företag saknas till slut bara det verkliga mötet mellan kandidat och arbete. Den bästa introduktionen börjar utan tvekan med ett bra rekryteringsarbete från din sida.

En av många positiva effekter du ofta kan få av en nyanställning är att den nya medarbetaren är extra entusiastisk och motiverad att arbeta och åstadkomma saker. Er relation är än så länge obesvärad, eftersom ni ännu inte har haft några problem med varandra. Du har helt enkelt utomordentliga möjlighet att bygga grunden för en bra relation med god prestation under lång tid framöver. Genom att du agerar med eftertanke kan du ta kontrollen och etablera den raka relation du helst vill ha med din medarbetare. Om du däremot inte gör det, blir det någon annan som gör det istället. Utan ditt direkta inflytande.

Akta dig för den vanliga varianten på dålig introduktion, den som börjar med en snabb rundvandring och avslutas med en kopp kaffe med ”gänget”. Den är ett utomordentligt sätt om du vill förstöra entusiasm och låta arbetet börja vind för våg. Du missar dina möjligheter att förändra, styra och leda genom den förändring som anställningen betyder.

När du planerar introduktionen, tänk hela tiden på den grundläggande förutsättningen för den som skall börja något nytt: Hon ska lära sig en mängd nya saker och hon ska komma in i ett helt nytt socialt sammanhang. Dina främsta uppgifter blir därför att skapa social trygghet och ge medarbetarens lärande en så bra start som möjligt.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion
Fortsätt rekryteringsarbetet
Mellan avslut och arbete
Introducera i tretton steg
En bra mentor

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun