Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Tretton steg för en lyckad introduktion

16.4. En bra mentor

Det är inte bara när du introducerar nya medarbetare som en mentor kan vara till hjälp, utan också när du vidareutvecklar de medarbetare du redan har. Genom att utforma ett riktigt mentorsprogram kan du sätta igång och hålla ett kontinuerligt internt lärande levande. De yngre, mindre erfarna får tillgång till kunskap och stöd. Mentorn i sin tur får den respekt och det erkännande hon förtjänar från dig, samtidigt som hon lär sig säkert 7något av att lära ut.

En förutsättning för att mentorskapet skall fungera är att företagets ledning ger det tyngd och att det finns goda instruktioner för den som är mentor. Å ena sidan skall instruktionerna tala om när och var det skall ske, å andra sidan hur. Här nedan får du några bra tips på hur.

Att tänka på för dig som ska vara mentor:

• Börja med att ta reda på om det verkligen finns intresse och behov av en mentor. Frivilligheten är en bra förutsättning.

• Känn efter om det uppstår ömsesidig empati. Utan den finns ingen bra grund att bygga på. Våga ta steget att bryta om det inte fungerar.

• Ge din nya kollega goda råd och hjälp till självhjälp när det gäller både arbetsuppgifter och hantering av allt som hör till er arbetsmiljö. Men var noga med att inte agera problemlösare själv.

• Hjälp din nya kollega att lära sig vart hon ska hitta nödvändiga kunskaper och hur hon ska träna upp bra färdigheter. Men agera inte pådrivare. Lämna till henne själv att stå för aktiviteten.

• Visa vart din nya kollega hittar information om företaget och det som berör henne i övrigt. Men håll inga föreläsningar om hur det ena eller det andra ska, eller borde vara.

• Arbeta för att skapa en ärlig och äkta atmosfär där du inte berättar vidare för någon om vad ni diskuterar. Men tveka inte för att dra i handbromsen om du märker att mentorsarbetet glider iväg från det som är själva poängen.

• Undvik konsekvent att hjälpa din nya medarbetare att fatta beslut eller göra annat som hör till hennes egen initiativförmåga och ansvar. Men glöm inte att peka på hur och när ett eget initiativ skulle kunna underlätta.

• Coacha och ge stöd, agera som en seniorgestalt och intresserad diskussionspartner. Men tänk på att du inte uppför dig som en förälder.

• Ge din nya kollega råd och tips från egna erfarenheter. Uppmuntra till förtroende genom att vara öppen, lyssna och visa att du ser dig själv som en jämlike på det mänskliga planet. Men hamna inte på en nivå där du jämställer dig själv yrkesmässigt.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion
Fortsätt rekryteringsarbetet
Mellan avslut och arbete
Introducera i tretton steg
En bra mentor

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun