Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Tretton steg för en lyckad introduktion

16.2. Tiden mellan avslut och arbete

Det finns en period där du och din nya medarbetare har bestämt er och skrivit under, men där ni ännu inte påbörjat det verkliga arbetet. Det är tiden mellan överenskommelsen och anställningens startdatum. Ett enkelt sätt att direkt komma igång och skapa den sociala tryggheten på den kommande arbetsplatsen är att du håller kontakten med din nya medarbetare fram till hennes första arbetsdag. Men det är inte bara för den sakens skull du ska hålla kontakten. Det är också därför att det inte är helt klart med ert samarbete förrän ni väl sätter igång och arbetar. Saker och ting kan fortfarande gå fel. För att vara på den säkra sidan och för att spara tid kan du börja med att försöka få kandidaten involverad i arbetet innan hon börjar.

Hur du får medarbetaren involverad innan hon börjar:

• Träffas och gå igenom introduktionsprogrammet innan medarbetaren börjar. Ni kan träffas några gånger för att diskutera och planera arbetsuppgifter, aktiviteter och prioriteringar tillsammans.

• Fråga medarbetaren om hon kan ta om hand om ett uppdrag redan innan hon börjar. Något som kan ge en extra lyckad start, men bara om det finns bra förutsättningar att lyckas.

• Bjud in medarbetaren vid olika luncher eller till fikatillfällen. Ring regelbundet och uppdatera henne på vad som händer vid arbetsplatsen. När hon kommer dit är det med en god förståelse för situationen. Se bara till att vara lite finkänslig, medarbetaren kan vara inne i en krävande fas med att avsluta sitt nuvarande jobb.

• Gör tidigt i ordning medarbetarens arbetsplats och visa den för henne. Bjud in henne att komma med synpunkter, gärna på plats. Arbetsplatsen kan också hjälpa till att förstärka medarbetarens bild av rollen hon skall fylla.

• Ordna så att medarbetaren får träffa alla sina medarbetare, både formellt och informellt innan startdagen. Det bryter isen och skyndar på byggandet av det team som medarbetaren skall ingå i.

• Skicka läsmaterial och intressant information från företaget. Material som underlättar lärandet. Det betyder att du kan undvika det som är för komplicerat. Har du valt rätt, kommer medarbetaren att vilja få upp farten så fort som möjligt. Hon kommer redo att göra intryck direkt.

• Bjud in till både formella och informella fester och tillställningar som inträffar under den här tiden. Att umgås kring en öl och god mat lättar upp och bygger en speciell typ av band.

Som du tidigare sett startar introduktionen redan från första kontakt. Nu ser du att rekryteringsarbetet fortsätter även efter att ni undertecknat ett avtal. Faktum är att det inte skadar om du fortsätter med både rekrytering och introduktion så länge medarbetaren arbetar kvar hos dig. Det finns inga bra skäl att låta bli, men många bra skäl att göra det.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion
Fortsätt rekryteringsarbetet
Mellan avslut och arbete
Introducera i tretton steg
En bra mentor

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun