Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gör dig redo för anställningsintervju

8.3. Nyckel tre – tala om verkligheten

I mötet med en kandidat gäller det att du satsar på att minska det avstånd som finns mellan kandidaten och det arbete ni diskuterar. Kandidaten får ju sällan möjlighet att arbeta och visa sin kvalitet under själva rekryteringen, men du kan definitivt göra mycket för att förbättra utgångsläget. Ditt arbete med att komma nära den verkliga situationen börjar från din första rekryteringstanke och pågår tills avtalet är undertecknat. Det sker dessutom på flera plan.

Genom att göra en noggrann arbetsanalys startade du nära verkligheten och tog fram dina kritiska moment. Dessa tog dig senare genom arbetsbeskrivning, annons och gallring. När du nu skall möta kandidaten på riktigt blir det ett första riktigt möte mellan arbetets verklighet och kandidatens. Avgörande blir din förmåga att se arbetet som det verkligen är och ställa det mot kandidaten som hon verkligen är. I fokus står dina målsättningar och kandidatens förmåga att klara dem.

Under anställningsintervjun arbetar du vidare med att låta målsättningarna för arbetet styra och använder en frågeteknik som går på djupet med detaljer. Du berättar om arbete, arbetsmiljö och målsättningar och kandidaten i sin tur berättar om sina jämförbara erfarenheter och meriter för att visa att denne är rätt person för jobbet. Ditt intervjuarbete riktar in sig på att bekräfta uppgifter, hitta bevis och få exempel för att kandidaten kan det arbetet kräver. Allt för att försöka komma nära en möjlig verklighet.

Nyckeln till framgången i den här typen av intervjuarbete ligger i att du verkligen hjälper kandidaten att exakt förstå innehållet i de målsättningar du beskriver. Ditt mål med intervjun är att kandidaten ska kunna visa sina bästa sidor i en verklighetsnära situation och till din hjälp använder du konkreta exempel. I bästa fall kan du och kandidaten tillsammans bygga upp en bild av arbetssituationen, baserad på de verkliga händelser och målsättningarna du använder.

I en bra intervju där du ställer frågor och kandidaten berättar kan du få en mycket utvecklad bild av hur hon tolkar och utför arbetet. Ju mer detaljerade ni blir, desto större möjlighet har du att se vilka användbara kunskaper och erfarenheter kandidaten har. Du får se om kandidaten kan föreställa sig uppgiften, organisera arbetet och visa vägen mot lösningarna. Resultatet blir det närmaste ett verkligt arbetspass du kan komma.

Det här sättet att intervjua visar dig snabbt vilken kandidat som är värd att gå vidare med. När du märker att dina detaljerade frågor får trovärdiga och nyanserade svar och när du får kvalificerade motfrågor, vet du att tiden du lägger ner är väl använd. Bra kandidater har sannolikt inga problem med att sitta i en liknande intervjusituation och är säkert inte heller rädda för att diskutera vad de inte vet. Ett par bra intervjupass kan ge dig ett rikt bedömningsmaterial.

Det här kan du se med rätt teknik:

• Arbetsrelaterad problemlösningsförmåga
• Förståelse och kunskaper för specifika arbetsuppgifter
• Organisationskunskaper
• Logiskt tänkande och intellektuell kapacitet
• Sätt att resonera och tänka
• Kreativitet
• Verbal förmåga
• Flexibilitet och anpassningsförmåga
• Självförtroende

Ett bra sätt att stimulera rätt typ av diskussion mellan dig och kandidaten är om du betraktar henne som en expert. När du intervjuar din ”expert” vill du att hon förklarar för dig hur det går till när man löser de uppgifter du har i din arbetsbeskrivning. Det betyder att du låter kandidaten hålla i berättelsen under tiden du själv tar anteckningar och fokuserar på fakta. Bedömningen gör du efteråt.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna
Bestäm dig när du vet
Att göra jobbet
Tala om verkligheten
Kom till saken
Hitta det lilla extra
En lämplig person
Glada av samma sak
Sälja och köpa samtidigt
Gäller att stämma överens

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun