Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gör dig redo för anställningsintervju

8.9. Nyckel nio – det gäller att stämma överens

Din förmåga att göra en realistisk bedömning av överensstämmelsen mellan en kandidats och dina egna intressen är en av de avgörande faktorerna när du vill göra en bra rekrytering. När du skriver ett anställningsavtal får du visserligen svart på vitt om era ömsesidiga förväntningar och ställningstaganden, men det räcker knappast. Ett anställningsförhållande som bara bygger på ett traditionellt papperskontrakt ger dig inga garantier på att den kandidat du anställer kommer att göra det du hoppas på. Ett avtal går att säga upp om du tydligt kan visa att medarbetaren inte uppfyller sin del, men det är ändå du som får stå för hela kostnaden av misslyckandet. Överensstämmelsen spar tid och pengar.

I anställningsintervjun gäller det att du slår an tonen och öppnar upp den dialog som ni sedan ska försöka behålla genom resten av er relation. Försök att hitta fram till ett ärligt och konstruktivt tonläge, där ni båda till slut känner er nöjda med vad ni ska få och vad ni ska ge. Om andan som uppstår mellan er blir den rätta kan era ömsesidiga realistiska förväntningar göra att den överenskommelse ni kommer fram till håller långt bättre än ett juridiskt kontrakt. Rättare sagt, det juridiska kontraktet blir en förlängning av det ni redan är överens om. Ni binder er inte bara på papper utan också som två människor som tillsammans har givit varandra förtroende. En viktigare anställning utan detta förtroende är en stor risk.

En kvalificerad kandidat och allra helst den kandidat som kan välja mellan erbjudanden, vill känna att ni är två om att välja. För dig som rekryterar kan det lätt kännas som att det är du och ingen annan som avgör, men det är en attityd du inte har någon nytta av när du söker de riktigt bra kandidaterna. Det vill säga vuxna och kompetenta människor med stark drivkraft.

Den kandidat du träffar vill i bästa fall förverkliga något mer långsiktigt än att ”ha ett jobb”. Anställningen hos dig kan på ett personligt plan representera en möjlighet till något bättre. Kandidaten kanske gör ett aktivt val för att äntligen få arbeta på ett företag i marknadsledande position, att få bättre möjligheter till vidareutbildning eller att få ägna sig åt arbetsuppgifter som passar bättre än de nuvarande. Det är du som kan visa att de möjligheterna finns genom att presentera ditt företag som en attraktiv, levande arbetsplats där du beskriver allt från arbetsuppgifter och arbetsledning till arbetsgrupp och företagets kultur.

Gå noggrant till väga när du stämmer av kandidatens förväntningar med det du har att erbjuda. Ta med allt som en anställning hos dig innebär, varken mer eller mindre. Ge en nyanserad bild av arbetet där du gör nerslag på fyra områden:

1. Beskriv arbetsuppgifter, rutiner och målnivåer.
2. Beskriv arbetsledning, rapporteringsrutiner och tonlägen i diskussioner.
3. Beskriv arbetsgruppens sammansättning, arbetsmetoderna och samarbetsklimatet.
4. Beskriv företagskulturen och stämningen på företaget i allmänhet.

Det är när du tydligt märker att du har kandidaten gillande på alla dessa punkter som överensstämmelsen mellan era intressen kan betraktas som mycket god. Ju bättre likhet mellan intressen och krav, desto bättre blir tillfredsställelsen med arbetet. Vill det sig riktigt väl har du hittat en kandidat som blir motiverad av just de arbetsuppgifter och mål som du har satt upp som krav för att få jobbet.

En viktig poäng med kontrollen av er överensstämmelse är att du också kan upptäcka att det finns motstridiga intressen. Det finns ingen tid att förlora när du märker det. Ta upp dem till ytan. Gör inte misstaget att ignorera dem med hjälp av tanken att de nog försvinner efter ett tag. Det gör de inte av sig själva och när det är för sent kan du inte göra något åt dem.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna
Bestäm dig när du vet
Att göra jobbet
Tala om verkligheten
Kom till saken
Hitta det lilla extra
En lämplig person
Glada av samma sak
Sälja och köpa samtidigt
Gäller att stämma överens

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun