Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gör dig redo för anställningsintervju

8.5. Nyckel fem – hitta det lilla extra

Begåvning, kunskap och erfarenheter i all ära, men för att du skall veta att du har hittat rätt kandidat vill du också vara säker på att hon har rätt inställning. Du vill se stark karaktär, integritet och intensitet i arbetet och då är inte god begåvning, kunskap och erfarenheter någon garanti i sig, utan bara ett bra grundmaterial. Det som skiljer en kandidats resultat från en annans är istället inställningen till arbete. Ett snabbt exempel får du genom att tänka på de begåvade människor du känner eller har mött och som helt lagt sina möjligheter i garderoben.

Det du behöver till ditt företag är rätt arbetskraft med god lust att arbeta. En medarbetare som kommer till jobbet, stannar hela dagen och gärna tar i lite mer än vad du kräver. Faktum är att om du hittar en medarbetare med rätt inställning, men med vissa andra brister, kan det ändå visa sig vara bättre än motsatsen. Och det bästa av allt med rätt inställning: den smittar.

Hitta kandidater med rätt inställning genom att söka efter de uttryck som avslöjar den. Använd anställningsintervjuer, CV, personligt brev och referenser. Bland meriter och i alla goda resultat kan du hitta exempel. Sök efter kandidatens avtryck i sin omgivning, om hon har lämnat efter sig resultat som gjort skillnad och förbättrat för fler än henne själv. Avtrycket syns i den roll kandidaten fått i samarbete med andra. Och framför allt, hur hennes betydelse har utvecklats under arbetets gång. Det kan också synas i hur hon utvecklat sin arbetsuppgift. Kandidaten kanske började som butiksförsäljare, men blev butikschef bara två år senare. Människor som ofta överträffar förväntningar och hela tiden vill göra mer än vad som krävs tycker om att det händer saker fort och lyckas dessutom att få det att bli så.

Ett annat enkelt och bra sätt att få grepp om ”det lilla extra”, det som skiljer en kandidat från en annan, är att rita upp en utvecklingskurva. Gå tillbaka 5-10 år i kandidatens tid och arbeta dig framåt till idag. Du vill se en stadigt uppåtgående kurva som visar på utveckling och framsteg vad gäller både erfarenheter, kunskaper och omgivningens bifall. Det sista kan t.ex. betyda avancemang, belöningar, priser, titlar eller mer och större ansvar. Men stirra dig inte blind bara på arbetslivserfarenheter. I vissa fall kan ju dessa saknas under den period du vill kartlägga. Du kan se samma prov rätt inställning även hos studenter, utan den typen av direkta erfarenheter du söker efter. Då tittar du efter hur de genomfört sina studiearbeten, hur de samarbetat med andra studenter, vad det gjort vid sidan av studierna o.s.v. Det du får fram kan mycket väl vara i klass med erfarenheter från ”verkligt” arbete.

Grundtanken i jakten på rätt inställning är densamma som när du söker efter exempel på goda prestationer. Först gör du dig en bild av vad det är för beteenden och handlingar du kommer att vilja se från den du väljer att bli din nya medarbetare. När bilden är klar letar du efter exempel som tyder på att kandidaten uppfyller dina krav. Omvänt berättar du om dina krav för kandidaten och låter henne beskriva situationer där hon uttryckt just det du söker.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna
Bestäm dig när du vet
Att göra jobbet
Tala om verkligheten
Kom till saken
Hitta det lilla extra
En lämplig person
Glada av samma sak
Sälja och köpa samtidigt
Gäller att stämma överens

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun