Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gör dig redo för anställningsintervju

8.2. Nyckel två – det handlar om att göra jobbet

Den första och mest grundläggande frågan du ska besvara under en rekrytering är alltid densamma: Kan kandidaten göra jobbet? Alla andra frågor är överflödiga så länge du inte har fått ett positivt svar på den frågan. Personlighet, attityder och värderingar har också betydelse för resultatet av din slutgiltiga bedömning, men bara om du först hittat en kandidat som kan göra jobbet. Det är med andra ord en fråga om att söka svaren i rätt ordning.

Försäkra dig om det viktigaste först:

1. Kan kandidaten göra jobbet eller klara det efter en rimlig inskolning?
Omfattar utbildning, yrkeserfarenhet, kunskap, skicklighet och energi.

2. Kommer kandidaten att göra jobbet och fortsätta med det på nödvändig nivå?
Omfattar motivation, lust, driv, ambition, mål och intresse att bestå?

3. Hur kommer kandidaten att passa in med chefen, medarbetarna och sina underordnade?
Omfattar kommunikation, personlighet och mellanmänsklig kunskap och förmåga.

För att du skall kunna avgöra om kandidaten är den som kan göra jobbet behöver du sätta fokus på kandidatens tidigare prestationer. Den som tidigare klarat liknande uppgifter har stora möjligheter att kunna göra det igen. Har kandidaten dessutom gjort det bra nära i tiden och vid upprepade tillfällen ökar möjligheten att hon skall kunna göra det igen. Allra helst om förutsättningarna på ditt företag liknar dem som kandidaten varit med om tidigare. Samma bedömning kan du göra när det gäller dåliga prestationer. Svaret på din viktigaste fråga får du alltså genom att noggrant informera dig om tidigare prestationer.

Din kandidats karaktär är ingen försäkran mot vare sig bra eller dåliga prestationer. Därför kan du inte heller bygga din rekrytering med den som utgångspunkt. Kan du däremot konstatera att kandidaten kan göra jobbet och därtill har passande karaktär har du en stark kombination. När du söker bekräftelse på det finner du svaren i samma prestationer där du ser att kandidaten har klarat arbetet.

Det är logiskt att förutsätta att den som klarar arbetsuppgifterna vid upprepade tillfällen med bra resultat också har rätt karaktär. Detsamma kan du förutsätta när det kommer till personligheten. Men för att vara helt säker kommer du att få lära dig hur du kontrollerar att karaktär och personlighet verkligen stämmer med det du tror dig se.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna
Bestäm dig när du vet
Att göra jobbet
Tala om verkligheten
Kom till saken
Hitta det lilla extra
En lämplig person
Glada av samma sak
Sälja och köpa samtidigt
Gäller att stämma överens

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun