Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gör dig redo för anställningsintervju

8.7. Nyckel sju – när ni blir glada av samma sak

Om vi ser in i slutet av rekryteringen har du och din utvalde kandidat nått en stark överenskommelse när hennes föreställningar, intressen och värderingar stämmer överens med just de arbetsförhållanden du erbjuder. Det går aldrig att hitta hållbara genvägar när det gäller motivation. Om kandidaten känner sig lockad av arbetet är det därför att hon tror sig se att arbetsplatsen du erbjuder innehåller just det som får henne att arbeta med glädje och må bra. Förutsatt att du lyckats med att avgöra huruvida kandidaten är den som klarar att göra jobbet, får du genom den här överensstämmelsen en bra grund för att arbetet skall blir bra gjort. Dessutom har du en bra utgångspunkt när du skall komma till er slutgiltiga överenskommelse.

Det här sättet att tänka går ut på att du från första stund försöker bygga upp ett så kallat ”psykologiskt kontrakt” med din kandidat. Ett psykologiskt kontrakt betyder att du på olika sätt knyter kandidaten närmare arbetet för varje steg ni tar under rekryteringen, innan ni börjar tala om ett formellt kontrakt på papper. Du arbetar aktivt med att både du och kandidaten skall få era ömsesidiga förväntningar uppfyllda genom att ni börjar bygga överenskommelser och skapar förtroende för varandra.

Den kandidat du möter i en intervju har redan börjat bearbeta sin bild av vad det skulle innebära att arbeta på ditt företag. Bearbetningen sätts igång från och med hon ser din annons och fortsätter sedan ända fram till en eventuell löneförhandling. Det är därför viktigt att du alltid är medveten om vilka signaler du sänder. Du skall inte bara sända rätt signaler, utan också undvika att skapa felaktiga förväntningar. Om du t.ex. uppfattar att en kandidat har för höga förväntningar på lön, blir en viktig uppgift för dig att bearbeta detta innan det är för sent. Kandidaten måste få veta att kraven är orealistiska innan ni når en eventuell slutförhandling.

Ditt mål är så klart att hitta en medarbetare som har stark motivation, förutom att hon dessutom gör rätt saker. Du har ju ingen nytta av en kandidat med motivation att göra andra saker än dem du betalar för. När kandidaten har rätt förväntningar innebär det att du har lyckats beskriva ditt företag och arbetets innehåll på ett realistiskt sätt. Det vill säga att du sagt varken mer eller mindre än vad det verkligen betyder att arbeta med de arbetsuppgifterna på ditt företag. Kandidaten har fått möjlighet att förstå vad det är du vill att hon ska göra och om hon känner sig motiverade av att göra det är ni överens.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna
Bestäm dig när du vet
Att göra jobbet
Tala om verkligheten
Kom till saken
Hitta det lilla extra
En lämplig person
Glada av samma sak
Sälja och köpa samtidigt
Gäller att stämma överens

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun