Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gör dig redo för anställningsintervju

8.1. Nyckel ett – konsten att bestämma dig när du vet

Det första du måste hantera när du möter en kandidat för första gången är din undermedvetna önskan om att direkt veta vem hon är. Efter bara några få minuter har du börjat göra dig en bild av vem det är du har framför dig. Är du inte medveten om att du kommer att reagera på det sättet riskerar du att bli styrd av din första bild under hela resten av intervjun. Klädsel, ögonkast och röst är några av de faktorer du snabbt snappar upp och grundar din bedömning på. Beteendet är helt naturligt och det gäller för alla.

I en situation när du låter ditt första intryck styra den uppfattning du får av kandidaten blir resten av intervjun en jakt på bekräftelse på att intrycket stämmer. När ditt intryck säger dig att kandidaten kanske inte är rätt kommer du att avfärda det positiva och förstärka det negativa du ser. När du istället känner att du har en bra kandidat framför dig kommer du att göra tvärtom. För din del blir resten av intervjun ett arbete med att hjälpa din kandidat att bekräfta den bild du själv tror på.

Den kandidat som haft turen att väcka rätt känslor hos dig kommer att kunna ”surfa säkert”, och skulle dessutom få svårt att ändra din uppfattning ens om hon skulle ha velat göra det. Du vill inte längre se det som är negativt, övervärderar det som är positivt och tycker att vissa styrkor hos kandidaten blir användbara på alla möjliga sätt. Du riskerar som en konsekvens också att du börjar sälja in jobbet innan du är klar med bedömningen. På samma sätt kommer du att generalisera den ”dåliga” kandidatens negativa sidor till resten av hennes person och därmed sluta lyssna med uppmärksamhet. Du slutar att sälja in jobbet ni träffats för att diskutera.

Det finns också en ytterligare sida med att döma på första intrycket just när det gäller anställningsintervjuer. Kandidaten du möter förväntas glatt öppna sig för en personlig granskning. Kanske den mest ingående granskning hon någonsin varit med om. En anställningsintervju är med andra ord inte vilket möte som helst och det borde anses vara helt normalt att vara nervös. Nervösa uttryck skapar dock sällan positiva vibrationer. Det är tvärtom troligt att du reagerar negativt när du sitter framför en kandidat som hälsat med darrande stämma, handsvett och vikande blick.

Att kunna bedöma en kandidat efter bara några minuter är förstås helt omöjligt. Bilden du skapar blir varken rättvis eller säker. Om du möter en rekryterare som påstår sig stå över detta har hon antingen en väl utvecklad teknik för att kontrollera sina spontana reaktioner eller är den värsta kålsuparen av alla. För dig heter lösningen kunskap, ödmjukhet och självkännedom. Innan du ger dig in i intervjun kommer du att få lära dig hur du undviker att falla för första intrycket.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna
Bestäm dig när du vet
Att göra jobbet
Tala om verkligheten
Kom till saken
Hitta det lilla extra
En lämplig person
Glada av samma sak
Sälja och köpa samtidigt
Gäller att stämma överens

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun