Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gallring och första bedömning

6.5. Se upp med ”snygga” CV:n

Här får du lära känna tre vanliga sätt att göra ett CV som inte håller lite ”roligare” att se på. Det handlar om hur en kandidat kan lura både dig och sig själv att tro att hon har mer att komma med än vad som egentligen är fallet. Ibland med avsikt och ibland utan att tänka på det.

Det funktionella CV:t

Det här CV:t har ansökningshandlingar som är mycket välfriserade och estetiskt välplanerade. Ett knep som kandidaten tar till när hon har ett antal jobbiga luckor som att dölja. Det betyder inte att du behöver tycka att luckorna är likvärdiga med problem, däremot kan reaktionen att dölja dem på det här sättet väcka frågor. Om du tvekar på exaktheten i ett flertal av de uppgifter du fått kan det vara värt att ställa djupare frågor om detaljerna. Det brukar räcka.

Utfyllnadsinnehåll

Här handlar det om att du får en stor mängd information du inte har bett om och som inte har med arbetsuppgifterna eller dina krav att göra. Det kan röra sig om utläggningar om fritidssysselsättningar, vissa specifika arbetsuppgifter eller den egna karaktären. Skälet är sannolikt en blandning av att kandidaten har bristande kvalifikationer och dåligt omdöme när hon söker jobb.

Stulna meriter

Den här typen av ”frisering” är den klart grövsta av de tre varianterna här. Men den har olika skalor i sin fräckhet. Det kan handla om att kandidaten tar äran för jobb andra har del i eller helt har gjort. I värsta fall har hon inte ens arbetat eller studerat där hon påstår. Om du har en bra kandidat men misstänker stulna meriter kontrollerar du det bäst genom att ställa djupa och detaljerade frågor. Är du fortfarande osäker kan du kontakta företaget kandidaten talar om. Det händer även de stora rekryteringskonsulterna att de missar en och annan bedragare.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning
Bekräfta ansökan
God ton utåt
En första snabb gallring
Andra gallringen
Snygga cv:n

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun