Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gallring och första bedömning

6.2. Tre goda skäl att hålla en god ton utåt:

Som jag redan nämnt har du allt att vinna, men inget att förlora på att bete dig professionellt och artigt gentemot dina sökande. Här får du tre av de viktigaste skälen till varför.

För det första är det inte uteslutet att någon av kandidaterna som sökt jobb hos dig, men inte blivit anställd, kan komma att utvecklas till just den arbetskraft du vill anställa i en nära framtid. Om du bemöter kandidaten med respekt och professionalism, kan det mycket väl leda till att hon medvetet söker en andra chans. Dessutom kommer kandidaten att tala väl om ditt företag alla de gånger hon berättar om hur rekryteringen gick till eller när ditt företag kommer på tal.

För det andra är det inte ovanligt att den som söker arbete hos dig kommer från samma bransch. Den som inte får jobb hos dig kanske får det hos en av dina kunder. En otrevlig upplevelse i samband med rekrytering sätter sina spår. Men det är också möjligt att ni stöter på varandra i en konkurrerande situation. Det är jobbigt att ha en frustrerad före detta kandidat där ute som tar varje möjlighet att berätta om hur oprofessionellt du och ditt företag beter er.

För det tredje kan du lägga till en etisk dimension. Alla dina kandidater ställer upp på dig när du behöver ett urval att välja ur. De flesta av dem tycker också att det är pressande att utsätta sig för granskning, några kanske riskerar sitt nuvarande jobb eller rent av bär på en hög tilltro till just ditt företag. De förtjänar alla att bli bemötta med artighet och respekt. För dig innebär det inte heller något merarbete att hantera rekryteringsarbetet med bra attityder. Gör det och alla blir nöjda.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning
Bekräfta ansökan
God ton utåt
En första snabb gallring
Andra gallringen
Snygga cv:n

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun