Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gallring och första bedömning

6.3. En första snabb gallring

Det du skall göra är en ren bortsortering av de ansökningar som du inte ska titta närmare på. Lägg alltså inte ner tid på att titta närmre på dem du vill gå vidare med, det kommer senare. Du tjänar på att hålla din fokus på en uppgift i taget. Själva bortsorteringen av en ansökan du inte bedömer värd att gå vidare med ska inte behöva ta dig mer än cirka 1-2 minuter.

När du börjar sorterar du ansökningarna i tre högar. En hög för dem du direkt sorterar bort. En hög för dem du sorterar bort men inte är lika säker på. Och en hög för dem du inte sorterat bort. Förbered dig för utgallringen genom att sätta ett ”filter” framför dina ögon, vilket du sedan låter handlingarna passera genom.

Filtrera bort kandidater som inte:

• Har lämnat en komplett ansökan.
• Uppfyller dina minimikrav.
• Har meriter som går att jämföra med de krav du satt upp.
• Har en utvecklingskurva som pekar uppåt eller åtminstone inte neråt.

Under bedömningen kan du gärna ta hänsyn till vilken befattning och vilken typ av arbete du söker kandidater till. Du förväntar dig inte att en lastbilschaufför ska ha ett lika genomarbetat CV som en marknadschef.

Du bör inte göra undantag. Men skulle det vara så att du ser att en kandidat är klart kvalificerad, men har glömt något i sin ansökan, kan du göra ett undantag. Detsamma när det gäller avsteg från minimikraven. Det går att göra om du får en snabb och tydlig förklaring till varför, samtidigt som kraven i övrigt uppfylls med råge. Var i så fall mycket självkritisk. Du kan lätt falla för den som är sympatiskt, men din uppgift är att anställa den som är bäst lämpad.

När du är klar med sorteringen skall du ha en hög med handlingar att gå vidare med. Antalet bör inte vara större än att du har det antal du tänker kalla till intervju, plus lika många till. Ska du t.ex. kalla 5 personer är det lämpligt att du har 10 kandidater att välja på. Får du för många lämpliga kandidater kan du snabbt höja kraven och sortera bland dem en gång till. Får du däremot få lämpliga kandidater är det redan nu dags att fatta beslut om att blåsa av det hela eller ändra dina målsättningar.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning
Bekräfta ansökan
God ton utåt
En första snabb gallring
Andra gallringen
Snygga cv:n

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun