Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Gallring och första bedömning

6.4. Andra gallringen

Andra gallringen gör du inte lika snabbt som den första, men å andra sidan har du inte många kandidater att välja på längre. Målet är att ta ut de allra bästa och kalla dem till anställningsintervju. Kandidaterna du väljer nu är dem du satsar på. Det finns också en annan skillnad från första gallringen. Eftersom du i det här steget ska välja bland kandidater som alla uppfyllt dina krav gäller det att ha goda skäl för att välja dem du väljer. Både för din egen skull och för att du i efterhand måste kunna motivera i detalj varför du valt en viss kandidat före en annan.

Du har rätt kandidat när:

• Du kan se att kandidatens tidigare meriter innehåller prestationer, beteenden och arbetsvillkor du direkt kan jämföra med den kravbild du satt upp.

• Kandidatens meriter har kommit till på företag som du vet ställer allmänt höga krav på sin personal.

• Meriterna kommer från företag som på olika sätt är jämförbara med ditt eget företag. Det är ett plus om meriterna är tydligt kvantifierade.

• Du kan se att kandidaten har en positiv utvecklingskurva som innehåller kontinuerliga framsteg över en längre tid.

• Du kan se tecken på att kandidaten har förståelse för vad det innebär att driva företag.

• Kandidaten har en bra utbildningsbakgrund med inriktning på de kunskaper som behövs för att kunna uppfylla arbetets praktiska krav.

Resultatet av andra gallringen blir att du har två nya högar med ansökningar framför dig. En hög med de intressanta och bäst kvalificerade kandidaterna och en hög med dem som är kvalificerade men inte lika intressanta. De som hamnar i den första högen kallar du till ett första möte. Kom ihåg att du placerar dem som blivit ombedda av dig personligen att söka jobbet i den första gruppen. De förväntar sig med rätta att få komma på intervju.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning
Bekräfta ansökan
God ton utåt
En första snabb gallring
Andra gallringen
Snygga cv:n

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun