Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om personliga värderingar

1. Kan du beskriva 3 stycken personliga värderingar du håller som viktiga och berätta hur var och en av dem hjälper dig generellt som yrkesmänniska? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du ge några konkreta exempel där dina privata värderingar hjälpt dig från de senaste anställningarna du haft? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Vad tycker du personligen är viktigt att få ut av att jobba här? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Vilka sidor av arbetet tror du att du kommer att uppskatta mest för din privata räkning? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Vad i ditt tidigare jobb tycker du passade dig bäst personligen? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. När du kommer hem efter en arbetsdag, vad vill du då helst känna när du tänker tillbaka på dagen som gått? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Om du påbörjar en anställning hos oss, hur önskar du då att vi ska behandla dig som person? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Om du påbörjar en anställning hos oss, hur skulle du då önska att vi betraktade dig som person? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. När du möter en person för första gången, vilka positiva sidor av dig själv försöker du hålla fram då? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. När du möter en person för första gången, hur tror du att du då blir uppfattad?

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa