Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om samarbetsförmåga

1. Kan du konkret beskriva några situationer där du ingått i ett team och haft ett mycket bra samarbete som haft avgörande betydelse för att projektet nådde mål? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du ge ett eller fler konkreta exempel på vad du tycker är bra samarbete? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Kan du ge några konkreta exempel på hur du vid några tillfällen bidragit till att ett team förbättrat sin samarbetsförmåga på grund av någon av dina förmågor? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Kan du ge ett eller flera konkreta exempel på samarbeten du deltagit i som inte fungerat bra? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Har du någon gång varit inblandad i någon konflikt som äventyrat eller stjälpt ett samarbete? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Kan du berätta hur du tycker att man kan skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra samarbete? Hur man skapar en grupp, skapar bra stämning och hur den ska styras.

7. Kan du ge ett konkret exempel på när du haft ett samarbete som börjat bra men slutat dåligt, eller tvärtom, börjat dålig men slutat bra? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Kan du ange tre grundläggande ingredienser i bra samarbete som du tycker är viktigare än andra. Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Finns det någon typ av personlighet eller karaktär som du anser att det är svårt att samarbeta med? Kan du ge exempel på när du träffat på någon som stämmer med den beskrivningen? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. Finns det någon typ av personlighet eller karaktär som du anser att det är lätt att samarbeta med? Kan du ge exempel på när du träffat på någon som stämmer med den beskrivningen? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa