Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om problemlösningsförmåga

1. Kan du berätta om något tillfälle där du hittat lösningen på ett problem som haft stor betydelse för företaget eller avdelningen du arbetade på? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du ge tre konkreta exempel på tillfällen när du löst större eller mindre problem av betydelse? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Kan du ge tre exempel på typer av problem du helst löser? Ge konkreta exempel på när du har lyckats lösa den typen av problem. Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Vad tror du att det är för karaktärsdrag hos dig som gör din problemlösningsförmåga bättre än många andras? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Hur tror du att din problemlösningsförmåga kan hjälpa dig i det här jobbet vid en eventuell anställning? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Brukar du gå tillväga på något speciellt sätt när du löser problem? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Skulle du kunna lära ut din problemlösningsförmåga? Varför? Varför inte? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Kan du ge något exempel på när du arbetat med någon som haft svårt att lösa problem? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Kan du ge ett par konkreta exempel på hur din problemlösningsförmåga har varit till nytta i nära samarbete i t.ex. ett team? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. Kan du förklara vad det är som har gjort att du utvecklat din förmåga att lösa problem? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa