Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om speciella projekt

1. Kan du ge ett eller fler konkreta exempel på hur du deltagit i ett större projekt och haft en avgörande betydelse för hur projektet nådde mål? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du ge ett eller fler konkreta exempel på när du har haft en viktig biroll i ett projekt, där din insats varit betydelsefull? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Kan du ge ett eller fler konkreta exempel på hur du agerat projektledare och ditt agerande starkt bidrog till att föra projektet i mål? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Kan du ge ett eller flera konkreta exempel på projekt du deltagit i som inte lyckats med det som var målsättningen? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Kan du ge ett eller flera konkreta exempel på hur du deltagit i projekt som helt havererat? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Kan du berätta om något projekt du deltagit i och hur ni kommunicerade, hade möten, använde hjälpmedel o.s.v.? Ge alla praktiska detaljer kring arbetssätt och metoder.

7. Kan du beskriva vilka praktiska och sociala förutsättningar du tycker krävs för ett vinnande samarbete i projektform? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Kan du konkret beskriva det mest lyckade projekt du deltagit i? Beskriv de olika steg ni gick igenom, vem som styrde, vilka som deltog och vilken din roll var.

9. Kan du ge ett konkret exempel på hur du varit med om ett lyckat projekt, trots att förutsättningarna varit dåliga? Berätta vad det var som talade emot och varför det ändå gick bra.

10. Finns det några faser i ledningen av ett projekt som du tycker är speciellt roliga och tillfredsställande? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

11. Finns det några faser i ledningen av ett projekt som du tycker är speciellt tråkiga och jobbiga att gå igenom? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa