Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om specialistkunskaper

1. Kan du konkret beskriva hur du tror att dina specialistkunskaper kan komma till användning i den typ av jobb som skulle kunna bli aktuellt vid en anställning? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du beskriva hur dina specialistkunskaper har utvecklats under de senaste fem åren av din karriär? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Kan du konkret beskriva tre situationer när du haft användning för dina specialistkunskaper för att nå ett mål? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Kan du konkret beskriva ett par situationer där dina specialistkunskaper inte räckt till? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Vilka av dina specialistkunskaper tror du att du kanske inte får användning för i den typ av jobb som skulle kunna bli aktuellt vid en anställning? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Om du skulle ge dig själv ett betyg 1-10 på dina specialistkunskaper, vart skulle du hamna då i jämförelse med andra du känner till som har liknande kunskaper? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Kan du beskriva vilka specialistkunskaper du helst av allt skulle vilja komplettera dina nuvarande med? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Hur stor betydelse tror du att dina specialistkunskaper har sett till din totala arbetsinsats, där t.ex. samarbete, målfokus och positiv attityd också betyder något? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Kan du konkret berätta om en eller ett par tillfällen när du arbetat en längre tid utan att använda dina specialistkunskaper, men ändå utfört ett bra arbete? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. Kan du ge ett konkret exempel på en arbetsmiljö där du haft optimala förhållanden för att kunna utföra ditt arbete med hjälp av dina specialistkunskaper? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa