Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om yrkeserfarenheter

1. Kan du ge några konkreta exempel på yrkeserfarenheter som du tror att du kommer att ha användning för om du börjar arbeta med oss? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du ge tre konkreta exempel på positiva saker du tagit med dig i bagaget från var och en av dina tre senaste anställningar? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Kan du ge tre konkreta exempel på saker du inte vill ta med dig från dina tre senaste anställningar? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Kan du ge några konkreta exempel på yrkeserfarenheter som varit betydelsefulla för dig i din utveckling som yrkesmänniska? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Kan du ge några konkreta exempel på yrkeserfarenheter som format dig som person? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Kan du ge några konkreta exempel på yrkeserfarenheter som fått dig att byta riktning och påbörja en annan utveckling? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Kan du ge några konkreta exempel på yrkeserfarenheter som du inte skulle vilja vara med om igen? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Kan du ge några konkreta exempel på yrkeserfarenheter som varit tekniskt komplicerade? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Kan du ge några konkreta exempel på yrkeserfarenheter där du arbetat under din förmåga en längre period? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. Kan du ge några konkreta exempel på yrkeserfarenheter där du tyckt att du levt upp till förväntningarna för din del men inte företaget till sin? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

11. Kan du ge några konkreta exempel på när du ingått i en positiv samarbetsgrupp? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

12. Kan du ge några konkreta exempel på när du under en längre tid presterat mer än vad som förväntats av dig? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa