Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om lönekrav

1. På vilken nivå ligger lönerna ungefär i den bransch och befattning du har nu?

2. Har du någon uppfattning om vad nivåerna ligger i den bransch och befattning som du söker?

3. Vilka bedömningsgrunder för lön tycker du är de mest väsentliga för den här typen av tjänst, om du själv får välja? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. På det här företaget har vi en strikt lönepolicy som innehåller följande bedömningsgrunder, vad tycker du om dem? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. På vilken ungefärlig nivå skulle du tycka att en rimlig lön ligger i det här sammanhanget?

6. Om du ser en intressant möjlighet och ett utvecklande jobb, hur ser du då på frågan lön? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Finns det några speciella förmåner som skulle göra dig nöjd eller som du förväntar dig?

8. Hur skulle du spontant reagera om du fick ett bud som inte visade sig vara vad du förväntade dig?

9. Om du fick välja mellan mycket hög arbetsbelastning och hög lön eller normal arbetsbelastning och normal lön, vad väljer du då? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. Med tanke på konkurrensen vi har om den här platsen skulle jag vilja veta vad som kan göra att du överväger att sänka din kravnivå på fast lön?

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa