Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om intresse för jobbet

1. Nu har du hört en hel del om det här jobbet, sett vilka vi är och vart vi finns, vilka är dina intryck så här långt? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du ge mig några specifikt positiva sidor du ser med det här jobbet? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Om du skulle berätta för dina vänner om vad du ser som intressant med det här jobbet, vad skulle du säga då? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Finns det något som gör dig tveksam eller rent av rädd när du tänker dig en möjlig framtid hos oss? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Hur ser det ut för övrigt om du tänker dig en framtid här? Stämmer det geografiskt, socialt, med familj och andra intressen? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Om du ser till helheten och graderar 1-10 hur väl du tror att det här arbetet uppfyller dina önskemål, vart hamnar du då? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Fortsätter från fråga 6. Vad skulle kunna höja din gradering ett steg? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Fortsätter från fråga 7. Vad skulle kunna sänka din gradering efter att du påbörjat en anställning? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Om du jämför med de arbeten du haft tidigare, skulle det är jobbet kunna vara ett steg framåt för dig? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa