Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om tidig personlig utveckling

1. Kan du berätta några viktiga förebilder du har haft sedan du var yngre och som påverkat dig som vuxen? Hur har de påverkat dig? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Du säger att du är en stabil/positiv/driven/m.m. person, kan du beskriva när du började utveckla de egenskaperna? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Skulle du säga att din uppväxtmiljö har format dig till den du är idag som yrkesmänniska? Hur? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Hur har du kommit fram till de värderingar du har idag, när uppstod de och är det något som speciellt har präglat deras framväxt? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Om du skulle peka ut en eller några personer som har varit de viktigaste för din utveckling till den du är idag, vem/vilka skulle det vara? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Om du skulle få gå tillbaka i tiden och ta bort några erfarenheter du tror har stoppat dig i din utveckling som yrkesmänniska, vilka erfarenheter skulle det vara då? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Hur skulle du värdera 1-10 att grundskolan och gymnasiet haft betydelse för att du är den du är idag? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa