Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om utbildning

1. Kan du sammanfatta dina olika kurser och utbildningar och presentera dessa från gymnasiet fram till idag? Förklara varför du valt de vägar du har, med betoning på utbildning och vidareutbildning. Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du ge en utförligare beskrivning av dina tyngsta utbildningar och hur dessa kan användas praktiskt i ditt arbete? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Kan du ge tre konkreta exempel på hur du haft hjälp att nå olika mål av det du läst i dina tidigare arbeten? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Om du tittar på det arbete du söker idag, hur ser du att dina utbildningar kan hjälpa dig att lyckas bättre vid en eventuell anställning? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. I förhållande till det jobb du söker, vad är det för specifika kunskaper du tror att du kan ha nytta av? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Vilka kunskaper tror du att du inte skulle ha nytta av i det jobb vi nu diskuterar? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Vilka av dina kunskaper tycker du själv att du haft mest nytta av om du ser både privat och i yrkessammanhang? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Skulle du vilja fortsätta utbilda dig i framtiden, i så fall hur? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Om du jämför dig själv med den som inte har samma utbildningar som dig, men ändå gör ett liknande jobb, hur skulle du då beskriva skillnaden mellan er generellt? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. Kan du ge några konkreta exempel på studiesituationer där du tycker att du nått speciellt goda resultat? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa