Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om ledarförmåga

1. Kan du ge tre konkreta exempel på när du nått goda resultat som ledare? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du beskriva din ledarförmåga genom att använda tre adjektiv som fångar dina starka sidor? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Kan du ge tre konkreta exempel på när dessa förmågor hjälp dig och arbetsgruppen att nå bra resultat? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Kan du ge några konkreta exempel på när dessa förmågor ställt till problem för dig i ditt arbete? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva dig som ledare om de skulle vilja ge dig positiv kritik? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva dig som ledare om de skulle vilja ge dig negativ kritik? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Kan du berätta om någon situation från dina senaste anställningar där du i ett svårt läge tagit mycket ansvar? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Kan du beskriva den bästa ledare du själv haft och vad det var som gjorde honom/henne så bra? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Kan du beskriva den sämsta ledare du själv haft och vad det var som gjorde honom/henne så dålig? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. Kan du beskriva hur du själv har blivit den ledare du är idag? Berätta om din utveckling över en längre tid. Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

11. Tänk dig in i en framtida anställning här hos oss och föreställ dig som ledare, vad tror du att du då skulle tillföra till din arbetsgrupp? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa