Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om överensstämmelse med ditt företag

Om du vi nu diskuterar de tre senaste anställningarna du haft och går igenom dem en och en:

1. Hur stor var organisationen totalt?

2. Hur många kontor fanns det?

3. Hur många anställda totalt?

4. Hur många anställda på ditt kontor?

5. Hur mycket omsatte genomsnittskunderna? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Vilken typ av medarbetare och specialistkompetens fanns där?

7. Vem rapporterade du till?

8. Hur rapporterade du? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Kan du beskriva förändringstakten i företaget?

10. Kan du beskriva förändringstakten i branschen?

11. Hur var prestationskraven och prestationsnivån bland ledare och medarbetare? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

12. Kan du beskriva kvalitén på arbete, produkter och tjänster? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

13. Kan du placera in dina arbetsuppgifter i företagets helhetsperspektiv? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

14. Hur du beskriva din samarbetsroll i förhållande till andra medarbetare gällande ledarskap, ensamarbete eller om du var en i gänget? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

15. Hur väl fick du användning för dina yrkeskunskaper?

16. Höll arbetet högt tempo? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

17. Hur kunde du påverka din arbetssituation? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

18. Vilka typer av beslut tog du? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

19. Vilka resurser hade du till förfogande?

20. Hur ofta använde du dig av konsulter utifrån?

21. Beskriv företagskulturen, stämning, tilltal, klädsel m.m.? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

22. Kan du beskriva arbetsmiljön?

23. Vilken kompetensnivå höll dina medarbetare? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

24. Hur skulle du beskriva vad du tror är skillnaden i komplexiteten på produkter och utbud mellan dåvarande arbete och det vi diskuterar? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa